ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosítások

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Kérjen egyedi szállítmánybiztosítási ajánlatot.

pexels-photo-193667

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Szállítmánybiztosítás

Szállítmánybiztosításunk fedezetet nyújt minden nemzetközi és belföldi viszonylatban szállított áruféleség biztosítható, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítási útvonaltól. Termékünk az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálja, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével.

KI KÖTHET SZERZŐDÉST?

Szerződő lehet bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó stb.)

Igény szerint köthető: egyutas-, vagy keretszerződés.

 • Egyutas szerződés: A szerződés egy adott szállítmányra, egy adott útvonalon történő szállításának kockázataira nyújt. A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.
 • Keretszerződés: Az egy év alatt szállított, -teljes árú mennyiség biztosítható, akár export export akár import szállításokról legyen szó.

A biztosítás díja függ a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől a csomagolástól,  a fuvarozási módtól és az igényelt biztosítási fedezet terjedelmétől.

MIRE NYÚJT FEDEZETET?

Szállítmánybiztosítási feltételeink alapján a biztosítási szerződés a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott biztosítási feltételekhez igazodva, az alábbiak szerinti hasonló fedezeti tartalommal jöhet létre. Lehetséges fedezeti formák:

 • All risks fedezet
  All risk fedezettel létrejött biztosítás alapján a biztosító – a feltételben részletezett kizárások kivételével – fedezetet nyújt minden olyan, előre nem látható, váratlanul és véletlenszerűen bekövetkező eseményre, amely a kockázatviselési idő alatt a szállítás rendes folyamatával összefüggésben jelentkezik és a szállított áru
  károsodását eredményezi.
 • Nevesített kockázatok fedezete
  Szállítóeszközt ért baleset, ideértve annak felborulását, kisiklását, egymásközti, vagy rögzített, hajók esetében úszó tárggyal (ide értve jeget is) történő összeütközését, hajó mozgásképtelenségét, felborulását,  elsüllyedését, megfeneklését, zátonyrafutását, légi jármű vagy egyes részeinek lezuhanását és a hajótörést,
  Tűz, villámcsapás, robbanás,
  Sziklaomlás, kőomlás,
  Földcsuszamlás, földrengés, árvíz és egyéb elemi károk,
  Hidak összedőlése, leszakadása, építmények beomlása

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni.

Kiállításbiztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?
A Kiállításbiztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított kiállított áruban keletkezett károkat, valamint, egyéb szolgáltatást nyújt a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a biztosítási fedezet a felek megállapodása alapján kiterjed.

Biztosítási módozatunk keretében megtérítjük a biztosított részére az ipari kiállításokon. vásárokon kiállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve kiállítási installáció), a kiállítás ill. a hozzá kapcsolódó szállítások során bekövetkező árukárokat.

KI KÖTHET SZERZŐDÉST?

A szerződést – mind belföldi, mind nemzetközi kiállításokra – megkötheti a kiállításra kerülő vagyontárgyak tulajdonosa ill. a vagyontárgyak megóvásában érdekelt bármely fél.

MIRE NYÚJT FEDEZETET?

A kiállítás ideje alatt: Tűz, villámcsapás, robbanás, természeti katasztrófák következtében keletkező károk.

A kockázatviselés terjedelme bővíthető az alábbiakkal: Betöréses lopás, rablás, törés.

A kiállítás helyére történő oda- és visszaszállítás alatt: Szállítóeszközt ért baleset, tűz, villámcsapás, robbanás következtében keletkező károk.

A kockázatviselés terjedelme bővíthető az alábbiakkal: Lopás, rablás, törés, víz okozta károk

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni.

Árufuvarozói felelősségbiztosítás

Biztosításunk közúti árufuvarozó ügyfeleink széleskörű kiszolgálását célozza meg, az alábbi biztosítások összevonásával:

Ez a biztosítás személyes találkozó nélkül is megköthető tanácsadónkkal. Kérjen visszahívást a részletekért.

 • Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)
 • Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF)
 • Közúti árufuvarozók vagyoni biztosíték biztosítása
 • Közúti árufuvarozók balesetbiztosítása

Ügyfeleink a felsoroltak közül szabadon kiválaszthatják a megfelelő termékeket, igény esetén, egy szerződésen belül akár valamennyit.

A biztosítási szerződés alapján társaságunk vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik.

A biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra.

Egyedi elbírálás mellett – pótdíj ellenében – lehetséges a fedezet kiterjesztése, az EU államainak területén végzett helyi, belföldi hatályú (kabotázs) fuvarozásokra is.

Vagyoni biztosíték biztosítása

Biztosításunk a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet ill. az ebben hivatkozott 1071/2009/EK rendeletben meghatározott – a fuvarozói vállalkozások megkezdéséhez és a zavartalan üzletmenetének fenntartásához előírt – szükséges tőkeerő biztosítására nyújt fedezetet.

Balesetbiztosítás

Közúti árufuvarozó ügyfeleink szerződésben regisztrált rendszámú szállítóeszközeivel történő árufuvarozásai során bekövetkező, a gépjárművezetők és plusz egy fő kísérő baleseti sérüléseire nyújt fedezetet.

KI KÖTHET SZERZŐDÉST?

A szerződést megkötheti bármely, közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni.

Rendszeres áruszállítások átalány vagyonbiztosítása

Biztosításunk saját tulajdonú áruk saját tulajdonú szállítóeszközökkel történő szállításának kockázataira nyújt fedezetet. A szerződés átalányjellegű, tehát a biztosítási időszak alatt, a megjelölt szállítóeszközökkel végzett összes szállításra kiterjed a biztosítási védelem, az egyes szállítmányok külön, egyenkénti bejelentésének kötelezettsége nélkül.

MIRE NYÚJT FEDEZETET?

Alapfedezet:

 • szállítóeszközt ért baleset
 • tűz, villámcsapás, robbanás
 • hidak, építmények beomlása
 • vihar
 • sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás
 • földrengés

Az alapfedezet igény szerint további pótkockázatokkal bővíthető:

 • lopás, részlopás, rablás
 • törés
 • ki- és berakodás veszélyei
 • szóródás, csorgás, zsákszakadás

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni.

Hűtött áruk biztosítása

BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

A hűtőházban tárolt áruk. A biztosítás nem vonatkozik magára a hűtőberendezésre, ezek a berendezések Gépész plusz vagy Géptörés módozatban biztosíthatók.

BIZTOSÍTOTT VESZÉLYEK

A fagyasztott, hűtött áruknak, elemi károk, betöréses lopás, a hűtőberendezés meghibásodása vagy az áram- illetve vízszolgáltató hálózatban keletkezett zavar miatt bekövetkező megromlása vagy megsemmisülése

Gyakran Ismételt Kérdések