ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Társasház biztosítás

MOST 2 HAVI DÍJKEDVEZMÉNNYEL!

Lakásbiztosítás felmondása

Meglévő lakásbiztosítását szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Amennyiben szerződést köt 2020. július 4. és 2020. szeptember 30. között, kéthavi díjkedvezményt kap!

Társasház biztosítás, most 2 havi díjkedvezménnyel!

252940-P46MAO-569

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

A lakóközösségek számára sem álom a testre szabható, előnyös biztosítási forma megtalálása! Széleskörű biztosítási szolgáltatásokat és korrekt, szakszerű kárrendezést kínálunk a társasházak, lakásszövetkezetek számára is!

 • Széles körű védelem
 • Testre szabható, 12 kiegészítő biztosítás, 8 mini csomag, például Energia csomag, Állatkár csomag, Vandalizmus kár csomag
 • Külön díj nélkül kínáljuk a Közös képviselők felelősségbiztosítását egy épületet kezelőknek és a Közös tulajdonú ingóságok biztosítását
 • Kollektív ingóságbiztosítás és Kollektív balesetbiztosítás
 • 15%-os díjkedvezmény, ha a társasház a biztosítást három éves tartammal köti.
 • Időjárási vészhelyzet előrejelző szolgáltatás
 • Online társasházi szerződéskezelő rendszer, melyben az összes kezelt társasházzal kapcsolatos adathoz hozzáférhet a lakóközösség képviselője

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.

A Házőrző többlakásos lakóépület biztosítás alapján a biztosító megtéríti a biztosított lakóépületekben, azok épületgépészetében, tartozékaiban keletkezett károkat, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a biztosítási fedezet a felek megállapodása alapján kiterjed.

Mire terjed ki a biztosítás?

Alapfedezet:
tűz kockázatok;
elemi károk;
ismeretlen építmény és üreg beomlása, idegen jármű ütközése;
idegen tárgyak rádőlése;
felhőszakadás, árvíz, földrengés;
üvegtörés;
betöréses lopás, rongálás, rablás;
vízkár.

Választható kiegészítő fedezetek, mini csomagok:
• felelősségbiztosítások;
• beázás és kívülről érkező víz okozta károk;
• lakóközösségek jogvédelmi biztosítása;
• felvonó rongálás és géptörés biztosítás;
• gépjármű-biztosítás;
• Mestervonal-24 vészelhárítási szolgáltatás;
• Öko csomag: napkollektor, napelem biztosítás, hőszivattyú meghibásodás;
• Energia csomag: kazán géptörés biztosítás, gázórákban és villanyórákban vandalizmussal okozott kár, gázvezeték-törés kár;
• Villám- és füstkár csomag: villámcsapás másodlagos hatása, füstkár;
• Épület tartozékok rongálása;
• Vandalizmus csomag;
• Állatkár csomag: kártevő állatok által okozott károk, darázsirtás költségei;
• Vízkár plusz csomag: dugulás elhárítás térítés, vízveszteség térítés, csővezeték pótlási költsége;
• Ingóság és készpénz csomag: közös tulajdonú ingóságok biztosítása, készpénzbiztosítás

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételek Általános kizárások fejezetében meghatározott események, ill. az ezekből eredő károk.
 • Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt események, károk.

KOLLEKTÍV INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS

A csomag keretében biztosítási védelmet kínálunk a tulajdonostársak saját, személyes ingóságaira, egyéb kiemelt értékű, általános ingóságokra, sőt készpénzre és értékpapírokra is, akár a lakásokban, akár nem lakáscélú helyiségekben tárolják azokat. Lakásonként általános háztartási ingóságoknál 3 millió forint, egyéb kiemelt értékű ingóságoknál 300 ezer forint, készpénz esetén 50 ezer forint felső határig térítünk évente.

KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS

A kollektív balesetbiztosítás kiterjed a társasházban élő minden lakóra. Ha baleset éri a lakókat, mennyit fizet a Biztosító?

 • baleseti halál esetén 300 ezer forintot lakónként,
 • baleseti rokkantság esetén maximum 300 ezer forintot lakónként,
 • csonttörés esetén 5 ezer forintot lakónként,
 • közlekedési baleseti halál esetén 600 ezer forintot lakónként

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, kérjük olvassa el figyelmesen a Kockázatokról, csomagokról és  kiegészítő biztosításokról szóló tájékoztatónkat és a Szerződési feltételeket!

ÁLLATKÁR CSOMAG

Állatkár csomagunk 100.000 Ft-ig kártérítést fizet a háznak, ha az épületben, annak hőszigetelésében, illetve az épület gépészetében kártevő állatok – rágcsálók, madarak,rovarok – okoznak károkat, sőt megtérítjük az esetlegesen szükségessé váló darázsirtás költségeit is.

VANDALIZMUS CSOMAG

Kedvelik a környéket a graffitisek? Ha ezt a csomagot választja, akkor megtérítjük a lakások bejárati ajtóinak újrafestését vagy tisztításának költségeit.

Számíthat rá akkor is, ha

 • a társasház közös helyiségeinek falát összefestik, összefirkálják,
 • az elektromos kaput vagy a sorompó mozgatószerkezeteit megrongálják vagy ellopják
 • az elültetett dísznövényeket tönkreteszik vagy ellopják,
 • a kertben álló építményeket, például a padot összetörik, vagy ellopják a kertben rögzített lámpatesteket,
 • a ház tulajdonát képező szeméttárolót megrongálják, vagy ellopják a kukát.

ENERGIA CSOMAG

Ha az épületnek külön fűtésrendszere van, ezt a csomagot kifejezetten ajánljuk, hiszen a csomag biztosítási védelmet kínál a kazán vagy a hőközpont géptörésére is, emellett megtéríti a gázórák és villanyórák rongálását vagy a gázvezetékek töréskárait.

Gyakran Ismételt Kérdések

Biztosított

– az ajánlatban/kötvényben megnevezett lakóközösség;
– a társasház tulajdonostársai;
– az ajánlatban/kötényben megnevezett lakásszövetkezet;
– lakásszövetkezeti tagok és nem tag tulajdonosok.

szerződő, biztosított

A Házőrző többlakásos lakóépületek biztosításának szerződője kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.

Területi hatály

A biztosítás hatálya az ajánlaton a kockázatviselési hely rovatban
megjelölt cím szerinti telek területén lévő, alább felsorolt lakóépület(ek)re és építmény(ek)re terjed ki:
a) Lakások
az ajánlaton a „lakások összterülete” rovatban feltüntetett alapterület szerinti lakások.
b) Vállalkozás által használt terület
az ajánlaton megjelölt „vállalkozás által használt terület”.
c) Nem lakás célú magánterület
az ajánlaton „nem lakás célú magánterületként” feltüntetett garázsok, tárolók.
d) Egyéb
az ajánlaton az „egyéb” rovatban feltüntetett épület alkotóelemek.
e) Közös tulajdonú terület
az ajánlaton külön meg nem jelölt közös (ideértve: szövetkezeti) tulajdonú terület.

Mik a közös tulajdonok?

A biztosított vagyontárgyak a társasház alapító okiratában külön tulajdonként meg nem jelölt, vagy a lakásszövetkezet alapszabálya szerint a szövetkezet vagy a tagok, illetve nem tag tulajdonosok közös tulajdonában lévő épületszerkezeti és épületgépészeti elemek.
Amennyiben az alapító okirat, illetve az alapszabály nem rendelkezik a közös tulajdonban álló épületrészekről, a biztosított közös tulajdonban álló vagyontárgyak a következők:
Épületrészek:
– alap-, fő-, határoló- és válaszfalak, födémek, kémények;
– erkélyek, loggiák, teraszok;
– lépcsők;
– külső homlokzatvakolatok lábazattal;
– tető szerkezete és tetőfedése;
– belső csapadékelvezető rendszer, ereszcsatornák.
Közös használatra szolgáló helyiségek:
– padlás és pincetérség;
– mosókonyha, szárítóhelyiség;
– közös fürdőszoba, mosdó és WC;
– gyermekkocsi és kerékpártároló.
Közös használatra szolgáló területek:
– kapualj, lépcsőház;
– folyosó, függőfolyosó.
Közös használatra szolgáló helyiségek és területek burkolatai, szerkezetileg beépített, az VI.1.19. pontban az üvegtörés kockázatnál megnevezett üvegezései.
Központi berendezések:
– központi fűtő-, hűtő- és meleg vízszolgáltató berendezés a hozzátartozó szerelvényekkel, ide nem értve a külön tulajdonban lévő vezetékszakaszt és fűtőtesteket;
– alternatív energiafelhasználást lehetővé tevő közös tulajdonú vezetékek és berendezések;
– víz-, csatorna- és gázvezeték a hozzátartozó szerelvényekkel, ide nem értve a külön tulajdonban lévő vezetékszakaszt;
– elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer, ide nem értve a külön tulajdonban lévő vezetékszakaszt;
– központi antenna és erősítő-berendezés, ide nem értve a külön tulajdonban lévő vezetékszakaszt és csatlakozóját;
– kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal
– személy- és teherfelvonó a teljes gépészeti berendezésekkel együtt;
– házi szemét gyűjtésére szolgáló berendezés, ide nem értve a mozgatható szeméttárolókat;
– több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.
Építmények (pl. kerítés, kapuk, támfal, gépkocsi bejáró, járda,
úszómedence a fedése nélkül), amennyiben ezek nem minősülnek külön tulajdonnak.

Mik a külön tulajdonok?

A biztosított vagyontárgyak azok a lakások és épületrészek, amelyek a társasház alapító okirata szerint a tulajdonostársak külön tulajdonában vannak vagy a lakásszövetkezet alapszabálya szerint a szövetkezet vagy a lakásszövetkezeti tagok, valamint a nem tag tulajdonosok tulajdonában vannak.

Amennyiben az alapító okirat, illetve az alapszabály nem rendelkezik a külön tulajdonban álló épületrészekről, a biztosított – külön tulajdonban álló – vagyontárgyak a következők:
– lakáson belüli – épületszerkezeti elemhez rögzített – burkolatok, álmennyezetek, galériák, nyílászárók, redőny, reluxa, elektromos mozgató berendezéseikkel együtt;
– beépített szekrények rendeltetésüktől függetlenül, amelyek károsodás nélkül eredeti helyükről nem mozdíthatók el, adott feladat ellátására építették be (pl.: kamraszekrény, falnyílás kitöltése céljából az adott helyre beépített önálló teherviselő elemek nélkül beépített szekrény, stb.);
– lakásokba szerkezetileg beépített, a VI.1.19. pontban az üvegtörés kockázatnál megnevezett üvegezések;
– elektromos hálózat és szerelvényei, a lakás fogyasztásmérőjétől, illetve a kapcsolójától kezdődő szakaszon (mért
szakasz) a hozzá tartozó mérőműszerekkel, klímaberendezések, villanytűzhely, villanybojler, átfolyó üzemű elektromos vízmelegítők;
– a lakás gázszerelése a hozzájuk tartozó mérőműszerekkel, gáztűzhelyek, gázkazánok, gázbojlerek és gázkonvektorok;
– a lakás vízellátását és szennyvíz- és csapadékvíz elvezetését, valamint a fűtését, hűtését, HMV készítését szolgáló
berendezések a hozzájuk tartozó mérőműszerekkel, szerelvénnyel, szivattyúkkal, szűrőberendezésekkel és tartozékokkal, egészségügyi berendezések, a WC, fürdő- és mosdóberendezések;
– védelmi berendezések, rács, riasztó, falba épített értéktároló.

alulbiztosítás

A régi Ptk. szerint “ha a biztosítási összeg a vagyontárgy értékénél kisebb, a biztosító ellenkező megállapodás hiányában a kárt olyan arányban köteles megtéríteni, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy értékéhez aránylik”. Az új (2014.03.15-től hatályos) Ptk. eltérően fogalmaz: „Ha a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb, a biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez viszonyított arányában köteles megtéríteni”, de a lakásbiztosítások esetében ez nem jelent érdemi változást. Ez annyit jelent, hogy ha kevesebbet mondunk az értékmegadásnál, mint amennyiért a vagyontárgyainkat újonnan, újra be tudnánk szerezni (mert mondjuk spórolni akarunk a díjon), kár esetén rosszul fogunk járni, mert a minket ért kárt a biztosító csak részben fogja megtéríteni.

felülbiztosítás

A régi Ptk. szerint “A vagyontárgy valóságos értékét meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis, s a díjat megfelelően le kell szállítani”. Ez annyit jelent, hogy ha egy vagyontárgyat újrapótlási értékénél nagyobb összegre biztosítunk (mondjuk kétszeresére), nem érünk el vele semmit, mert kétszeres kártérítés helyett, egyszerűen csak visszakapjuk a túlbiztosított összegre vonatkozó díjrészt. Az új Ptk. ebben az esetben is egy kissé eltérően fogalmaz, de a lakásbiztosítás esetében a lényeg ugyanaz maradt.

lakáshitelhez is válasszon ön biztosítást!

Lakást, házat a legtöbben hitelre vásárolnak, és a legtöbben nem figyelnek oda, hogy a sok aláírandó papír között az – egyébként szükséges – lakásbiztosítást a pénzintézet által ajánlott biztosítóval kötik meg, szinte látatlanban. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy így a legjobb ár-érték arányú, igényeinknek legmegfelelőbb lesz a szerződésük. Még a szerződések aláírása előtt tájékozódjon portálunkon, válassza ki az Önnek valóban legjobb szerződést – a rendszerünk által megküldött ajánlatot és a hitelhez szükséges engedményező nyilatkozatot pedig a hitelnyújtónak is el kell fogadnia.

hogyan állapítják meg az indexált biztosítási összeget?

Az ingatlanoknál és az ingóságoknál a biztosítók általában két különböző indexszámot adnak meg, jellemzően a KSH előző évi építőipari (ingatlanokra) illetve fogyasztói (ingóságokra) árindexét alapul véve. Az indexszámokkal – ellenkező értelmű megállapodás hiányában – évente megemelik a biztosítási összegeket, így jó eséllyel szerződésünk több év után is megfelelő nagyságú marad.

mi történik akkor, ha a biztosítási kötvény megérkezése előtt történik a káresemény?

A biztosítási szerződésnek a kötvény csupán jele, a szerződés érvényes a biztosítási kötvény nélkül is. Ennek megfelelően, ha a biztosítótársaság az ajánlatot nem utasította el írásban – a hozzá történt beérkezést követő – 15 napon belül, úgy az Ön szerződése az első naptól kezdve érvényes – tehát a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkeztekor beáll.

teendők betöréses lopás, rabláskár elszenvedése esetén

A lehető legrövidebb idő alatt értesíteni kell a rendőrséget az eseményről. Ezt követően, de mindenképpen a káreset bekövetkezését követő két napon belül a biztosítónak is jelezni kell az esetet. (Kollégáink természetesen szívesen segítenek a kárbejelentésben is.) Ez esetben is érvényes, hogy a kárfelmérésig a helyszínt a lehetőségekhez képest változatlanul kell hagyni.

mi a teendő tűzkár esetén?

Tűzkár esetén az első teendő a tűzoltó hatóság értesítése, még akkor is, ha egyébként a tüzet már sikerült eloltanunk. Természetesen a kárenyhítési kötelezettség itt is terheli a szerződőt, így a menthető értékeket biztonságba kell helyezni, illetve magát a tüzet is oltani kell amennyiben lehetséges. Ennek a költségét a biztosítási összeg meghatározott százalékáig a biztosító egyébként meg is téríti.

A kár észlelésétől számított két napon belül a biztosítónak is jelezni kell az esetet. (Kollégáink természetesen szívesen segítenek a kárbejelentésben is.) A biztosítóval egyeztetni kell a kárfelmérés időpontját. A megrongálódott vagyontárgyak helyreállítását csak a kárfelmérést követően szabad megkezdeni, kivéve ha további kárt, károkat előzünk meg beavatkozásunkkal. Ez a kárbejelentés valóságtartalmának ellenőrzése miatt szükséges.

villámcsapás és másodlagos hatása

Sokat nem értik, hogy mi a különbség a villámcsapás, és a villám másodlagos hatása (indukció) között, és hogy miért kell a másodikat kiegészítő biztosításban szerepeltetni Eredetileg a lakásbiztosítási szerződések csak a villámkárokat tartalmazták. Ez alapján a biztosítók kizárólag a biztosított épületbe (vagy annak közvetlen közelébe) becsapó villám által okozott károkat térítették, és csak úgy, ha a villám becsapódási helyén a mechanikai hatás miatt keletkezett károk is megállapíthatóak voltak. Ha azonban a villám távolabbra csap be (vagy éppen két felhő között keletkezik), akkor ilyen mechanikai hatásról, közeli becsapódási helyről nem beszélhetünk, de az érzékeny elektronikai berendezések (pl. számítógép, video) a keletkező túlfeszültségtől tönkremehetnek. A kiegészítő biztosítás – amely több szerződés esetében már bekerült az alapfedezetbe – ezekre a károkra nyújt fedezetet.

milyen adatokra van szükség a lakásbiztosítási kárrendezéshez?

a szerződő neve, születési dátuma, anyja neve
a biztosított (ha nem azonos a szerződővel) neve, születési dátuma, anyja neve
a szerződésszám (ami a kötvényen található)
a kockázatviselés helye,
a biztosított vagy annak képviselőjének elérhetősége (levelezési cím, telefon, fax, e-mail)
a káridőpont, (év, hónap, nap, kb. óra)
a káresemény megnevezése,
a kárhelyszín címe,
a kár keletkezésének rövid, tényszerű leírása,
a károsodott vagyontárgyak megnevezése,
a kár becsült összértéke
a különleges értéket képviselő vagyontárgyak károsodása esetén ezek részletes adatai is szükségesek.
a lakásbiztosítási kárrendezéshez feltétlen szükséges iratok
Tűz és robbanáskárok esetében a tűzrendészeti hatóság határozata
Nyomozást megszüntető rendőrségi határozat, ügyészségi vádemelési javaslat, vagy bírósági végzés szükséges a betöréses lopás, illetve a rablás és kifosztás károknál.
A nagyobb összegű épületkárok esetében általában szükséges a – három hónapnál nem régebbi – tulajdoni lap bemutatása is.
eladtam a lakást, mi a teendőm?
Lakás eladása esetén – amennyiben az oldalunkon keresztül kötötte meg biztosítást – az adásvételi szerződés másolatát kell részünkre megküldenie, melyet továbbítunk a biztosító részére. A biztosítási szerződés ezzel érdekmúlás miatt megszűnik, a már befizetett, de ezutáni időszakra szóló díjat a biztosító visszautalja.

mikor kapok csekket/ kötvényt/ átutaláshoz szükséges dokumentumot?

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül küldi meg a választott biztosító a csekket, illetve átutalás esetén a díjbekérőt (az utalás részleteiről) az Ön részére. Amennyiben mégsem érkezne meg, kérjük, jelezze ezt nekünk, mert a díjrészlet meg nem fizetése Önnek okozna gondokat még akkor is, ha pl. a biztosító vagy a posta hibázott.

mikor kapok az inkasszóhoz nyomtatványt?

Az ajánlat leadását követően e-mailben küldjük el Önnek. A kézzel aláírt dokumentumot szíveskedjen közvetlenül a bankja részére elküldeni eredetiben.

hogyan állapítja meg a biztosító a kártérítési összeget?

A biztosítók legtöbbször újértéken térítenek, azaz épületek esetében újjáépítési költséget, ingóságok esetében pedig újrabeszerzési értéket utalják a károsultnak. Javíttatás esetén a javítási költségek az irányadók a biztosítók számára – de a javítás költségének ÁFA-tartalmát csak szabályos számla ellenében térítik.

milyen adatokra van szükség a lakásbiztosítási kárrendezéshez?

A biztosítók legtöbbször újértéken térítenek, azaz épületek esetében újjáépítési költséget, ingóságok esetében pedig újrabeszerzési értéket utalják a károsultnak. Javíttatás esetén a javítási költségek az irányadók a biztosítók számára – de a javítás költségének ÁFA-tartalmát csak szabályos számla ellenében térítik.

mikor kapok csekket/ kötvényt/ átutaláshoz szükséges dokumentumot?

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül küldi meg a választott biztosító a csekket, illetve átutalás esetén a díjbekérőt (az utalás részleteiről) az Ön részére. Amennyiben mégsem érkezne meg, kérjük, jelezze ezt nekünk, mert a díjrészlet meg nem fizetése Önnek okozna gondokat még akkor is, ha pl. a biztosító vagy a posta hibázott.

kötöttem biztosítást, de nem kaptam e-mailben visszajelzést, mi lehet a probléma?

Ebben az esetben feltehetően nem ment végig a teljes kötési folyamaton (sikeres kezdeményezést követően minden esetben e-mailben visszaigazoljuk a kötést). A másik lehetőség, hogy a kötési folyamatban helytelen e-mail címet adott meg, esetleg levelezőrendszere a spam-mappába helyezte az e-mailt (kérjük, ellenőrizze).

meddig kell az első esedékes díjat megfizetnem a biztosító részére?

A kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül (ez az ún. türelmi időszak) köteles a díjat rendezni.

Kaptam egy üres felmondólevelet önöktől e-mailben. korábban önök mondták fel a biztosításomat, most miért nekem kell intéznem?
Amennyiben az ajánlattétel vagy az aláírt alkuszi meghatalmazás visszaküldésének napján az évforduló 40 napnál távolabb van, akkor társaságunk intézi az Ön részére a felmondást. Abban az esetben, ha az évforduló az ajánlattétel vagy az alkuszi visszaküldésének napjához képest 30 és 40 nap közé esik, akkor küldünk Önnek egy felmondó nyilatkozatot e-mailben, és ekkor a felmondást Önnek kell intéznie.

mikor kapok az inkasszóhoz nyomtatványt?

Az ajánlat leadását követően e-mailben küldjük el Önnek. A kézzel aláírt dokumentumot szíveskedjen közvetlenül a bankja részére elküldeni eredetiben.