ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Gépbiztosítások

Kisvállalkozások, nagy vállalatok, sőt magánszemélyek részére is

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyénre szabható csomagok, széleskörű biztosítási védelemmel

pexels-photo-1078884

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Alapfedezet:
kezelési hiba, ügyetlenség, szándékos rongálás;
mechanikusan ható erő;
víz, nedvesség vagy folyadék károsító hatása;
földcsuszamlás, talajsüllyedés;
fagy, jégverés, árvíz, vihar;
tűz, villámcsapás, robbanás;
perzselődés, hő hatására történő zsugorodás, füst, korom;
elektromos energia hatásai (légköri elektromosság, túlfeszültség);
tervezési-, számítási-, anyag-, gyártási- és szerelési hiba;
betöréses lopás, rablás, vandalizmus;
hordozható berendezések esetén a szállítás során bekövetkező károk.
A szerződő választása szerint az alábbi kockázatokkal egészítheti ki a szerződést:
• szoftver és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépő adatvesztés;
• többletköltség biztosítás.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Vagyonbiztosítás, ahol a gépeket, berendezéseket, elektronikus berendezéseket, illetve ezek használatából eredő károkat (kezelési hiba) biztosíthatjuk be, a természeti és egyéb károk mellett.

Kik lehetnek a biztosítottak?

A biztosított ténylegesen működő, aktív kis és nagyvállalat, valamint magánszemély is lehet.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás hatálya Magyarországra, vagy a felek eltérő megállapodása alapján az Európai Unió területére terjed ki.

Kedvezményekkel, választható önrészekkel valamint önrész vállalása nélkül is megköthető!

pexels-photo-1078884

GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS

BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK:

Alapvetően ipari, mezőgazdasági gépek, termelő berendezések. Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű felépítmények.

BIZTOSÍTOTT VESZÉLYEK

Ez a biztosítás a hagyományos vagyonbiztosítás mellé ajánlható kiegészítő biztosításként, de önállóan is köthető.

A BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM KITERJED TÖBBEK KÖZÖTT:

  • a kezelői hiba, rosszindulatú rongálás,
  • tervezési, gyártási hiba,
  • mérő szabályozó berendezés meghibásodása
  • külső mechanikus hatás,
  • légköri elektromosság hatása következtében keletkező károkra.

Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépő károk (pl.: ütközés, lezuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás casco-hoz hasonló fedezetet nyújt.

 

A biztosító kockázatviselése – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a biztosítási szerződésben megjelölt, Magyarország területén belül található kockázatviselési helyen bekövetkezett károkra terjed ki.

 

Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, különösen akkor, ha a közlési
kötelezettség körébe vont lényeges körülmények megváltoznak.

GÉPTÖRÉS- ÜZEMSZÜNET KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

A nagyértékű gépsorok, technológiai berendezések géptörés biztosítása mellé ajánljuk kiegészítésként.

Biztosítható költségek és kiadások

Az alapbiztosításban (géptörés) biztosított berendezés biztosítási esemény következtében fellépő sérülésére megsemmisülésére visszavezethető fellépő teljes, vagy részleges üzemszünet esetén a kieső nyereségre ill. az ekkor is meglévő fix költségekre vonatkozik a fedezet.

Biztosított veszélyek

Gyakorlatilag a géptörés biztosítással megegyező biztosított veszélyek.

GÉPÉSZ PLUSZ - GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ VAGYONBIZTOSÍTÁSA

Négy különböző vagyonbiztosítási módozat egy termékbe történő integrálásával célkitűzésünk a különböző gépek, készülékek teljeskörű biztosítási fedezetére vonatkozó biztosítási szerződések létrehozása, a berendezések üzemeltetőinek, illetve a finanszírozók fedezeti igényeinek teljes körű kielégítése.

GÉPTÖRÉS +ALL RISK (ALAPFEDEZET)

A biztosítási fedezet kiterjed a géptörés jellegű, jellemzően üzemeltetés, működtetés közbeni károkra (pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, elektromos energia közvetlen hatásai, mérő- szabályozó és biztonsági berendezések meghibásodása, külső események mechanikus hatásai stb.) térítéskötelesek továbbá „hagyományos” vagyonbiztosítás jellegű károk is (pl.: vezetékes víz, tűz, robbanás, villámcsapás, valamint a betöréses lopás).

SZÁLLÍTMÁNY

Az önjáró gépek szállítójárművön történő szállítása során fellépő káresemények egy választható kiegészítő szállítmánybiztosítás keretén belül térülnek. A fedezetet önállóan nem, csak az alapfedezettel (géptörés+all risk) együtt érvényes.

 

FELELŐSSÉG

Az önjáró gépek munkavégzése során, a harmadik személynek okozott károkra a fedezetet egy választható, kiegészítő felelősségbiztosítás keretén belül kínáljuk. A fedezetet önállóan nem csak az alapfedezettel (géptörés +all risk) együtt érvényes.

 

Biztosított vagyontárgyak
1. A kockázatviselés a biztosítási kötvényben feltüntetett vagyontárgyakra terjed ki, amíg azok a biztosítási kötvényben biztosítási helyként megjelölt üzemi területen
a) üzemkész állapotban felállítva találhatók vagy
b) tisztítás, karbantartás, átvizsgálás vagy áthelyezés miatt, illetve valamely kártérítés-köteles kárból kifolyólag leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy szállítás alatt állnak.
Üzemkész állapotban van felállítva egy vagyontárgy, ha az a kipróbálás és a próbaüzem befejezése után a normál
üzemelésre készen áll.
2. Alapzatokra és falazatokra csak akkor terjed ki a biztosítás, ha ebben a felek külön megállapodtak.

 

A biztosítás a kötvényben megjelölt (kockázatviselési) helyen érvényes.

GENELEKTRONIK - ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÁSA

HARDVER

Biztosítható vagyontárgyak

Telepített vagy hordozható elektromos, elektronikus berendezések, műszerek, számítógépek, kommunikációs berendezések.

MILYEN VESZÉLYEK ELLEN NYÚJT VÉDELMET EZ A BIZTOSÍTÁS?

Az elemi kár és a betöréses lopás kockázatokon kívül egyéb gyakori veszélyforrásokra is kiterjed a biztosítási védelem pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás,külső mechanikus hatásból származó töréskárok,légköri elektromosság hatásai. Hordozható berendezések (laptop) esetén lehetőség van a szállítás közben fellépő károk térítésére is.
Szoftvere és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépő adatvesztésre.
Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás (Genelektronik hardver) mellé.

BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

A külső adathordozók és az azokon tárolt saját adatok, vagy vásárolt programok.

A BIZTOSÍTOTT VESZÉLYEK

Mint az alapbiztosításnál.

TÖBBLETKÖLTSÉG BIZTOSÍTÁS

Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás (Genelektronik hardver) mellé.

BIZTOSÍTHATÓ KÖLTSÉGEK

Azok a többletköltségek, amelyek egy az alapbiztosításban (Genelektronik hardver) szereplő berendezés sérülése, károsodása esetén, a munka továbbfolytatásához szükséges idegen berendezés igénybevételekor keletkeznek.

A BIZTOSÍTOTT VESZÉLYEK

Mint az alapbiztosításnál.

 

A biztosító kockázatviselése – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a biztosítási szerződésben megjelölt, Magyarország területén belül található kockázatviselési helyen bekövetkezett károkra terjed ki.

Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, különösen akkor, ha a közlési
kötelezettség körébe vont lényeges körülmények megváltoznak.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő lehet fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosítottak

A biztosítani kívánt vagyontárgy megóvásában érdekelt személy.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés
létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig, ill. a szerződésben foglalt szerelési munka átadásáig, vagy üzembe helyezéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.