ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Jogvédelem biztosítás

Nincs egyedül!

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosítását szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Kedvező éves díjjal mindenre kiterjedő jogi segítséget kaphat bárhol – bármikor, akár Ön perel, akár Önt perelték be.

Már 14 500 Ft-tól

lady-justice-2388500_1280

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

A biztosított személyek igényei szerint az alábbi csomagok választhatók a magán életszféra jogvitáira:

Jogvédelmi szolgáltatási területek
Munkajogi; Kártérítési; Szerződéses; Termékfelelősségi; Ingatlan; Személyiségi; Szociális és TB; Öröklési; Büntető
Sértetti, tanúi; Gépjármű; Előzetes képviselet; Általános jogi tanácsadás; Cégautó; Hatósági; Adójogi;
Óvadék/biztosíték
Felelősségbiztosítások
Magánemberi felelősségbiztosítás; Munkavállalói felelősségbiztosítás
Plusz szolgáltatás
24 órás telefonos tanácsadás

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltétel Kockázatkizárásról szóló fejezeteiben meghatározott események, illetve az ezekből eredő károk.
 • Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárások, korlátozások.

Hol érvényes a biztosításom?

 • Jogvédelmi biztosítás: A biztosítás hatálya Magyarország területére terjed ki, kivéve
  • a kártérítési, valamint büntető és szabálysértési jogvédelem esetén, ahol a területi hatály Európa
  • gépjármű jogvédelem és cégautók jogvédelme esetén, ahol a területi hatály megegyezik a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás területi hatályával.
 • Magánemberi felelősségbiztosítás: A biztosítás hatálya Európa területére terjed ki.
 • Munkavállalói felelősségbiztosítás: A biztosítás hatálya Magyarország területére terjed ki.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés
létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.

A jogvédelmi biztosítás alapján a biztosító – a szerződésben meghatározott jogvédelmi szolgáltatási területeken – jogvédelmi szolgáltatásokat nyújt (ügyvédet ajánl és jogi eljárások költségeit téríti) a biztosított személyeket ért jogi érdeksérelmek esetén.

A magánemberi felelősségbiztosítás a magánemberként, a munkavállalói felelősségbiztosítás a munkavállalóként okozott olyan személyi sérüléses és dologi károk megtérítése alól mentesít, melyekért a biztosított személyeket kártérítési felelősség terheli.

Mikor lehet szüksége jogvédelem biztosításra?

 • ha munkáltatója jogtalanul felmond Önnek
 • ha új lakás vásárlása során jogi érdeksérelem éri
 • ha közlekedési balesetet szenved
 • ha hibás terméket vásárol
 • ha csökkentik vagy megvonják szociális vagy TB juttatását
 • ha örökölt ingatlannal jogi problémák adódnak
 • ha jó hírnevét sérelem éri, például közösségi oldalakon
 • ha a különböző hatóságokkal gyűlik meg a baja, esetleg az adóhatósággal
 • ha gondatlanságból bűncselekmény elkövetőjévé válik.

Mit nyújt önnek a Jogvédelem biztosítás?

Négy biztosítási csomagunk közül választhatja ki az igényeinek leginkább megfelelő jogvédelmi lehetőséget. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosítási védelem kizárólag a szerződés megkötése után bekövetkező jogi érdeksérelmekre terjed ki.

Aktív csomag tartalma:

AZ AKTÍV CSOMAG TARTALMA

 • munkajogi jogvédelem
 • munkavállalói felelősségbiztosítás

Ezüst csomag tartalma:

AZ EZÜST CSOMAG SZOLGÁLTATÁSAI AZ AKTÍV CSOMAGON FELÜL

Kártérítési jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? A vasútállomáson nem nyílt ki a vonat ajtaja, ezért ügyfelünk egy másik ajtón szállt le, viszont addigra a vonat elindult. Emiatt ügyfelünk leesett a vonatról és eltört az alkarja és az arccsontja. Ügyfelünknek peren kívüli eljárásában segítettünk kártérítési igénye érvényesítésében.

Szerződéses jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk kazánja még a garanciális időszakban meghibásodott, szivárgott belőle a víz. A szakszerviz azt állapította meg, hogy a hiba helytelen bekötés miatt történt, emiatt nem történt meg a készülék cseréje. Segítségünkkel peres eljárás után a forgalmazó kicserélte a kazánt.

Termékfelelősségi jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk kávéfőzője felrobbant, és emiatt a konyha fala újrafestésre szorult. Az általunk biztosított ügyvéd segítségével a gyártó kártérítést fizetett.

Ingatlan jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk társasházában az egyik lakó rendszeresen a garázsok előtt parkolt, így azokat nem lehetett használni. Mivel ezt a problémát nem tudták egymás között rendezni, ügyvédi segítséget adtunk ügyfelünknek.

Személyiségi jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket egyik munkatársa rendszeresen szidalmazta és becsületsértő jelzőkkel illette a Facebookon. Az emiatt kialakult szóbeszéd miatt elbocsátották állásából. Ügyvédi segítségünkkel ügyfelünk munkaviszonyát visszaállították, és személyiségi jogainak megsértése miatt kártérítést kapott.

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk rendszeres szociális járadékát a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megszüntette, majd fellebbezése után is fenntartotta ezt az állapotot. Ügyvédi segítségünkkel a bíróság hatályon kívül helyezte a döntést, és új eljárásra kötelezte a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot, aminek eredményeképpen visszakapta a járadékot.

Öröklési jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk édesapjának halála után kiderült, hogy végrendeletében az ügyfél féltestvérére hagyta a családi házat. Ügyfelünk segítséget kért a végrendelet érvényességének megállapításában. Kiderült, hogy a végrendelet egyik tanúja maga a féltestvér volt, így az érvénytelen. Ezután megadtuk az ügyvédi segítséget a végrendelet megtámadására.

Büntető és szabálysértési jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk kutyája kiszökött a kertből és megharapott egy járókelőt, akinek 8 napon túli sérülései lettek. Ügyfelünkkel szemben gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt büntetőeljárás indult. Ügyvédi segítséget biztosítottunk az eljárásra.

Sértetti, tanúi jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket megpofozta a szomszédja, és 8 napon belül gyógyuló sérülései lettek. Ügyvédi segítséget nyújtottunk a szomszéddal szembeni feljelentés megtételére és a büntetőeljárásban ügyfelünk sértetti képviseletére.

Okiratszerkesztési jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünknek ügyvédi segítséget nyújtottunk nyaralója megvásárlásához. Az ügyvéd részt vett az egyeztető tárgyalásokon, elkészítette az adásvételi szerződést és a földhivatali ügyintézést elvégezte.
Ez a szolgáltatás a választott csomagtól függően a szerződésben meghatározott idő elteltével igényelhető.

Arany csomag tartalma:

AZ ARANY CSOMAG SZOLGÁLTATÁSAI AZ EZÜST CSOMAGON FELÜL

Gépjármű jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket egy végrehajtó cég kereste meg parkolási bírságok behajtása miatt. Ügyfelünk semmilyen értesítést, felszólítást nem kapott korábban arról, hogy tartozása lenne. Ügyvédi segítségünkkel sikerült bizonyítani, hogy a kérdéses követelés már elévült, ezért ügyfelünk fizetési kötelezettsége megszűnt.

Előzetes képviseleti jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket zebrán való átkelés közben elütötte egy autó, és eltört a kulcscsontja. Az ügyfelünknek ügyvédi segítséget adtunk a kárigény összeállításában, a kárösszeg megállapításában. A károkozó felelősségbiztosítója a kárigény benyújtása után teljeskörűen kifizette az ügyfél kárát.

Általános jogi tanácsadás

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünket válás után volt felesége beperelte az elmaradt gyermektartás megfizetése és gyermekelhelyezés érdekében. Ügyfelünket ügyvédi segítségünkkel felkészítettük az első tárgyalásra és jogi tanácsokkal láttuk el.

Platina csomag tartalma:

A PLATINA CSOMAG SZOLGÁLTATÁSAI AZ ARANY CSOMAGON FELÜL

Cégautó jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk céges gépkocsijára egy este valaki sörösdobozt dobott, és betört a szélvédő, valamint sérült a motorháztető. A Casco biztosításra a cég bejelentette a kárt, de a szemle után a kárrendezés leállt. Ügyvédi segítségünkkel rövid átfutási idővel megtörtént a kár kifizetése.

Hatósági jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk családi házat épített. Az építési hatóság azt állapította meg, hogy az építési engedélytől nagyobb lett a ház, ezért büntetést szabtak ki. Az ügyfél fellebbezését elutasították. Segítségünkkel a bíróság megállapította, hogy a ház méretének eltérése a megengedett határon belül van, így az ügyfél mentesült a bírság befizetés alól.

Adójogi jogvédelem

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek? Ügyfelünk tartós kórházi kezelése miatt késve adta le adóbevallását. Az adóhatóság emiatt bírságot szabott ki rá. Ügyvédi segítségünkkel az adóhatóság megváltoztatta elsőfokú határozatát.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi a biztosítás tárgya?

A jogvédelmi biztosítás keretében a biztosító – biztosítási eseménynek minősülő jogvitákban – segíti és támogatja a biztosítottat jogi érdekeinek védelmében, így különösen
– jogi tanácsot ad a biztosítottnak jogi érdeksérelem esetén,
– a biztosítási feltételben meghatározott szolgáltatási területeken gondoskodik a biztosított jogi képviseletéről peren kívüli és peres eljárásokban, a biztosított védelméről szabálysértési és büntetőeljárás során, valamint
– a biztosítási összeg erejéig viseli a biztosított jogi érdekeinek
védelméhez szükséges jogi tanácsadás, illetve jogi eljárások költségeit.

Mi minősül biztosítási eseménynek?

A biztosítási védelem a magán életszférában bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.
Magán életszférának tekintendők a biztosított személyek foglalkozásán, hivatásán, politikai tevékenységén vagy üzletszerű gazdasági tevékenységén kívüli életviszonyok (kivéve a munkaügyi jogvédelem, a gépjármű büntető és szabálysértési jogvédelem, és a büntető és szabálysértési jogvédelem szolgáltatási területeket).

Biztosítási eseménynek tekintendő, ha
a) a biztosított jogi érdekei más személyek magatartása következtében sérelmet szenvednek vagy
b) más személyek jogi érdekei a biztosított magatartása következtében sérelmet szenvednek, feltéve hogy emiatt a biztosítottal szemben az érdeksérelmet szenvedett fél írásban igényt támaszt vagy vele szemben hatósági eljárás indul.

Milyen területi korlátja van a biztosítási védelemnek (területi hatály)?

A biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre terjed ki.

Milyen jogvitákat fedez a biztosítás (jogvédelmi szolgáltatási területek)?

Munkajogi jogvédelem;

Kártérítési jogvédelem;

Szerződéses jogvédelem;

Termékfelelősségi jogvédelem;

Ingatlan jogvédelem;

Személyiségi jogvédelem;

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem;

Öröklési jogvédelem;

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem;

Sértett és tanú jogvédelme;

Gépjármű jogvédelem;

Előzetes képviselet jogvédelme;

Általános jogi tanácsadás jogvédelme;

Cégautók jogvédelme;

Hatósági jogvédelem;

Adójogi jogvédelem;

Milyen jogviták vannak kizárva a kockázatviselés köréből?

A biztosítási védelem nem tartalmazza a jogi érdekek védelmét:
a) ugyanazon biztosítási szerződésben biztosított személyeknek egymással szemben;
b) olyan követelések érvényesítése esetén, melyeket a biztosítottra engedményeztek, illetve olyan tartozások miatti jogérvényesítés, amit a biztosított mástól átvállalt;
c) olyan káresemények esetén, melyeket a biztosított szándékosan és jogellenesen okozott;
d) bírósági úton nem érvényesíthető követelések, illetve nemzetközi vagy nemzetek feletti bíróságok (pl. Emberi
Jogok Európai Bírósága) előtt érvényesített igények tekintetében;
e) adózással vagy vámfizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerülő jogi érdeksérelmek esetén (kivéve Platina
csomagot);
f) családjogi jogvitákban, élettársi kapcsolatban állt (vagy álló) felek közötti vagyonmegosztási jogvitákban, tartási
és életjáradéki szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban, kivéve az általános jogi tanácsadás jogvédelmet,
g) szerzői és szabadalmi jog területén és a szellemi tulajdonból eredő egyéb jogokkal kapcsolatban, kivéve az
általános jogi tanácsadás jogvédelmet;
h) környezetszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos jogvitákban;
i) ha a jogvita tárgyát képező követelés (pl. kárösszeg, szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírság, biztosított által vagy biztosítottal szemben támasztott igény összege) a 15.000 Ft-ot nem haladja meg (kivéve az általános jogi tanácsadás jogvédelmet);
j) jelen szerződésből eredően a biztosítóval szemben előterjesztett igények, valamint a biztosító saját munkavállalóinak a biztosítóval, mint munkáltatóval szemben előterjesztett igényei tekintetében;
k) háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekményei, terrorcselekmények, polgárháború,
lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rendbontás, zavargások során okozott károkkal
kapcsolatos vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő jogvitákban.

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő lehet fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosított

A biztosítási szerződés biztosítottja:
a) jogvédelmi biztosítás és magánemberi felelősségbiztosítás esetén
– a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett, közeli hozzátartozói vagy élettársi kapcsolatban álló természetes személy(ek),
– a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett személylyel közös háztartásban élő, házastársi kapcsolatban
nem álló, önálló keresettel nem rendelkező, 25. életévét még be nem töltött (vérszerinti, örökbefogadott vagy nevelt) gyermeke és unokája.

b) munkavállalói felelősségbiztosítás esetén a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett, munkaviszonyban (közszolgálati, közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszonyban) álló személy munkavállalói minőségében.

A biztosítási szerződés létrejötte

Biztosítási szerződést csak az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt (biztosított), vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg (szerződő).

A biztosítási szerződés létrejöhet
a) a felek külön írásbeli megállapodásával,
b) a szerződő biztosítási ajánlatának a biztosító általi – 15 napon belül történő – elfogadásával, mely írásbeli megállapodásnak minősül,
c) a biztosító ráutaló magatartásával

A kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.

A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája