ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Biztonság Önnek és családjának

Váratlan eseményekre való felkészülés,
hogy a család biztonságban legyen mindig, mindenhol.

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosítását szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Kármentességi bónusz

10 éves időtartam esetén 2 év díja visszajár
15 éves időtartam esetén 3 év díja visszajár
20 éves időtartam esetén 4 év díja visszajár

Ön felkészült már a váratlanra is?

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Biztosítási feltételek:

persons-731514_1280

Kockázati Életbiztosítás

A kockázati életbiztosítás anyagi segítséget nyújt akkor, amikor egy váratlan tragédia miatt a szerettei megélhetése, az Ön által kitűzött célok elérése, vagy a hitelek törlesztése, esetleg cége pénzügyi helyzete veszélybe kerül.

Mire terjed ki a biztosítás?

 • Váratlan tragédia után is megőrizheti a család életszínvonalát, így biztonságban tudhatja szeretteit.
 • Kritikus betegség diagnosztizálása esetén előrehozott szolgáltatást vehet igénybe.
 • Hitelfedezetként is használható.
 • Daganatos betegség gyanúja esetén a diagnózis mielőbbi felállításában is segítséget nyújt a diagnosztikai szolgáltatás.
 • Keresőképtelenségi szolgáltatás választásával baleset vagy betegség esetén az adott időre járó táppénzt
  kiegészítheti, így pótolva kieső jövedelmét és javítva életminőségét.
 • Pénzügyi segítséget kaphat a leginkább félt betegségekkel vívott küzdelemben, lehetőséget adva a magasabb
  színvonalú egészségügyi ellátásra, azt követően pedig esélyt a mindennapi életbe való visszatérésre.

Egyedi ajánlatot állíthat össze, ahol csak azért fizet, amire szüksége van!

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Hol érvényes a biztosítás?

A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – az azt követő nap 0 órakor kezdődik, amikor a szerződő a biztosítás első díját a biztosító részére megfizeti. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.

Milyen esetekre köthető és hogyan szolgáltat a kockázati életbiztosítás?

A kockázati életbiztosítással gondoskodhat családjáról, ha Ön már nem segíthet nekik. Megteremtheti a család hirtelen felmerülő nagyobb, egyszeri kiadásainak anyagi hátterét, hitelfedezetként használható, vagy biztosíthatja a temetési költségeket. A biztosító a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkező halála esetén kifizeti a haláleseti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett részére az aktuális biztosítási összeget.
A beépített előrehozott szolgáltatással még élete során rendelkezhet a kifizetett biztosítási összeg felett.

Miért előnyös egy kockázati életbiztosítás?

A kockázati életbiztosítás segítségével váratlan tragédia esetén a család életszínvonala megőrizhető, így biztonságban tudhatja mindazokat, akik az Ön számára a legfontosabbak.

Hiteltartozás esetén a biztosító szolgáltatása segítséget nyújt a törlesztőrészletek fizetésében halál, rokkantság,
súlyos betegség vagy műtét bekövetkeztekor. Baleset vagy betegség idejére járó táppénzt jelentősen kiegészítheti, így nagyobb anyagi biztonságban tudhatja családját.

Súlyos betegség esetén a biztosító szolgáltatásával javíthatja életminőségét, a korszerű, de egyben
drága gyógyászati eljárások és segédeszközök elérhetővé válnak, szükség esetén átalakíttathatja otthonát.

Nagyon komoly pénzügyi segítséget kaphat a leginkább rettegett betegségekkel vívott küzdelemben a gyógyulást követően pedig esélyt a mindennapi életbe való visszatérésre.

Ajándék szűrőprogram

Amennyiben legalább 10 éves tartamú szerződést köt és a szerződésben szereplő biztosítási összegeket nem csökkenti a tartam során, 5 évente ingyenes szűrőprogramon vehet részt. Számunkra kiemelten fontos egészsége megőrzése és
a betegségek megelőzése!

Daganatdiagnosztika szolgáltatás

A kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélküli, váratlan panasz, kóros állapot, melynek következtében a biztosítottra vonatkozóan az adott daganat gyanú kivizsgálására jogosult szakterület szakorvosa, vagy a háziorvosa diagnosztikus vizsgálat pozitív eredménye alapján rosszindulatú daganatos betegség gyanúját írja le.

40 elemű kiemelt kockázatú betegségekre vonatkozó biztosítás

A tartam alatt bekövetkezett kiemelt kockázatú betegség és előzmény nélküli, váratlan alapbetegség miatt szükséges kezelés vagy műtét esetén térít a biztosító.

Rosszindulatú daganat diagnosztizálása esetén a biztosítási szerződés Daganatdiagnosztika szolgáltatásra vonatkozó része a biztosítási évfordulón megszűnik. A biztosítási összeg (fix, nem választható): 2 000 000 Ft, és a biztosítási limitig térítjük meg a költségeket.
Kiemelt kockázatú betegsége:
1. szívizomelhalás (szívinfarktus),
2. rosszindulatú daganatos betegség,
3. agyi érkatasztrófa,
4. krónikus veseelégtelenség,
5. szívkoszorúérműtét,
6. szervátültetés,
7. AIDS
8. jóindulatú daganatos betegség
9. pacemaker-defibrillátor beültetés
10. coronaria sclerosis
11. coronaria bypass műtét
12. szívbillentyű műtét
13. cardiomyopathia
14. koponyaér műtét
15. nyitott mellkasi aorta és/vagy
hasi aorta műtét
16. aorto-bifemoralis bypass műtét
17. Alzheimer-kór
18. Parkinson-kór
19. sclerosis multiplex
20. hallás elvesztése
21. látás elvesztése
22. beszédkészség elvesztése
23. aplasztikus anaemia
24. haemofilia
25. Osler kór
26. hepatitis C vírusfertőzés
27. súlyos égés
28. colitis ulcerosa
29. familiáris poliposis
30. crohn betegség
31. vékonybél műtét
32. nephrostoma kialakítása
33. végstádiumú tüdőbetegség
34. rheumatoid arthritis
35. spondylitis ankylopoetica (Bechterew kór)
36. amputáció
37. arcidegbénulás
38. nyelőcsőszűkület
39. constrictiv pericarditis
40. krónikus szerzett gyulladásos
bőrbetegség

Várakozási idő

A biztosító a szerződés kezdetétől számított 6 hónapon (várakozási időn) belül korlátozottan, csak a balesetből eredő
biztosítási eseményekre szolgáltat. Ez a korlátozás azonban egy orvosi vizsgálattal elkerülhető és a biztosított így már az első perctől kezdve teljes körű védelmet élvezhet.

Fizetési ütemek

A rendszeresen fizetendő éves díj havi, negyedéves, féléves, éves részletekben is fizethető. A biztosító havi díjfizetéstől eltérő fizetési ütem esetén kedvezményt adhat!

Mi történik, ha elmaradásom van?

Amennyiben díjelmaradás történik, és a szerződő az elmaradt díj esedékességétől számított 3 hónapig nem fizeti meg az elmaradt díjakat, akkor a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

Hány napon belül fizet a biztosító?

A biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően a teljesítéshez szükséges dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül fizeti ki a szolgáltatást.

Mikor kinek szolgáltat a biztosító?

A biztosított életében esedékes szolgáltatások esetén a biztosító a biztosítottnak szolgáltat, a biztosított halála esetén
pedig a haláleseti kedvezményezettnek, vagy annak hiányában a biztosított örököseinek.

Gyakran Ismételt Kérdések

szerződő, biztosított

Szerződő lehet magánszemély és cég is, aki, vagy amely ajánlatot tesz a biztosításra és a létrejövő szerződés díjfizetését vállalja.

Biztosított lehet az a természetes személy, akinek a vagyontárgyak megóvásához érdeke fűződik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződést – több biztosítottra kötött szerződés esetén az adott biztosítottra vonatkozó részét is – a szerződő írásban, harmincnapos felmondási idő mellett, a biztosítási időszak utolsó napjára mondhatja fel.
Az életbiztosítási kockázatot (is) tartalmazó szerződést (kivéve a hitelfedezeti életbiztosítást) a fogyasztónak minősülő szerződő jogosult a szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül felmondani.
A szerződő az alapdíjtétel korrekciója esetén, biztosító által közölt módosítás hatálybalépését megelőző 5. napig a biztosítóhoz írásban eljuttatott nyilatkozatával jogosult a biztosítási szerződést az évforduló utolsó napjára felmondani.
Az élet- és/vagy egészségbiztosítási kockázatot is tartalmazó szerződés balesetbiztosítási kockázatokra vonatkozó részének egyoldalú biztosítói megszüntetése esetén, a szerződő jogosult a teljes biztosítási szerződést felmondási idő megtartása nélkül, a biztosítási időszak utolsó napjára felmondani.
A biztosítás megszűnhet továbbá
• a biztosítási szerződésben meghatározott tartam végén;
• a biztosított halála esetén;
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• a szerződés biztosító által történő rendes felmondása esetén (kivéve az élet- és/vagy egészségbiztosítási kockázatot is tartalmazó szerződést);
• a ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén;
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással;
• a biztosítottnak – amennyiben nem ő a szerződő fél – a biztosítási szerződés – több biztosított esetén a rá vonatkozó részének – létrejöttéhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával;
• több biztosítottra kötött szerződés esetén az összes biztosítottnak a szerződés megkötéséhez adott  hozzájárulásának írásbeli visszavonásával;
• a különös biztosítási feltételekben meghatározott további esetekben (pl. haláleseti szolgáltatás teljesítésével, a biztosítási összeg
kifizetésével előrehozott kifizetési szolgáltatással).

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési kötelezettség, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

Önrész (bizonyos rokkantsági kockázatoknál, illetve keresőképtelenség esetén)
A biztosító mentesülhet a szolgáltatási kötelezettsége alól, például szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás
esetén.
Életkori korlátozások
Várakozási idő
Szerződés tartamára vonatkozó korlátozások
Kockázatok együttkötésére vonatkozó korlátozások

hogy történik a kgfb befizetésének igazolása?

Csekkes fizetés esetén elég a csekket bemutatnunk, más esetben a befizetés igazolását. Minden esetben megküldjük ügyfeleink részére (akár kinyomtatva is) az igazolásról szóló dokumentumot.

mi történik akkor, ha a biztosítási kötvény megérkezése előtt történik a káresemény?

A biztosítási szerződésnek a kötvény csupán jele, a szerződés érvényes a biztosítási kötvény nélkül is. Ennek megfelelően, ha a biztosítótársaság az ajánlatot nem utasította el írásban – a hozzá történt beérkezést követő – 15 napon belül, úgy az Ön szerződése az első naptól kezdve érvényes – tehát a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkeztekor beáll.

mikor kapok csekket/ kötvényt/ átutaláshoz szükséges dokumentumot?

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül küldi meg a választott biztosító a csekket, illetve átutalás esetén a díjbekérőt (az utalás részleteiről) az Ön részére. Amennyiben mégsem érkezne meg, kérjük, jelezze ezt nekünk, mert a díjrészlet meg nem fizetése Önnek okozna gondokat még akkor is, ha pl. a biztosító vagy a posta hibázott.

mikor kapok az inkasszóhoz nyomtatványt?

Az ajánlat leadását követően e-mailben küldjük el Önnek. A kézzel aláírt dokumentumot szíveskedjen közvetlenül a bankja részére elküldeni eredetiben.

mikor kapok csekket/ kötvényt/ átutaláshoz szükséges dokumentumot?

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül küldi meg a választott biztosító a csekket, illetve átutalás esetén a díjbekérőt (az utalás részleteiről) az Ön részére. Amennyiben mégsem érkezne meg, kérjük, jelezze ezt nekünk, mert a díjrészlet meg nem fizetése Önnek okozna gondokat még akkor is, ha pl. a biztosító vagy a posta hibázott.

kötöttem biztosítást, de nem kaptam e-mailben visszajelzést, mi lehet a probléma?

Ebben az esetben feltehetően nem ment végig a teljes kötési folyamaton (sikeres kezdeményezést követően minden esetben e-mailben visszaigazoljuk a kötést). A másik lehetőség, hogy a kötési folyamatban helytelen e-mail címet adott meg, esetleg levelezőrendszere a spam-mappába helyezte az e-mailt (kérjük, ellenőrizze).

meddig kell az első esedékes díjat megfizetnem a biztosító részére?

A kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül (ez az ún. türelmi időszak) köteles a díjat rendezni.

Kaptam egy üres felmondólevelet önöktől e-mailben. korábban önök mondták fel a biztosításomat, most miért nekem kell intéznem?
Amennyiben az ajánlattétel vagy az aláírt alkuszi meghatalmazás visszaküldésének napján az évforduló 40 napnál távolabb van, akkor társaságunk intézi az Ön részére a felmondást. Abban az esetben, ha az évforduló az ajánlattétel vagy az alkuszi visszaküldésének napjához képest 30 és 40 nap közé esik, akkor küldünk Önnek egy felmondó nyilatkozatot e-mailben, és ekkor a felmondást Önnek kell intéznie.

mi a teendő gépjármű vásárlás és eladás esetén?

Autóvásárláskoraz adás-vételi szerződés és a gépjármű okiratainak birtokában azonnal meg kell kötni a kötelező felelősségbiztosítást. Erre lehetősége van online, telefonos, illetve személyesen.

Abban az esetben, ha a gépjármű eladásra került, a biztosítást fel kell mondani, melynek esetei az alábbiak.

 • A felmondásnak tartalmaznia kell a szerződő személyes adatait, a gépjármű rendszámát,legfontosabb adatait, és azt is le kell írnia, hogy a biztosítást azért szeretné felmondani, mert a gépjármű eladásra került.
 • A felmondáshoz csatolni kell az adás-vételi szerződés egy példányát.

üzemben tartó változása esetén mi a teendő?

Az Üzembentartói jog átruházásáról szóló szerződést írásban kell a biztosító részére eljuttatni.

utánfutóra kell kgfb-t kötni?

Igen, személygépkocsi-utánfutóra, lakókocsira és motorkerékpár-utánfutóra is kötelező felelősségbiztosítást kötni.

mi a teendő külföldön történt baleset esetén?

Javasoljuk, hogy minden esetben kérjen rendőri intézkedést, és töltse ki az európai baleseti bejelentőt. Ennek rovatai ugyanazokat az adatokat tartalmazzák ugyanabban a sorrendben az idegen nyelvű példányokon is, ezért mindegy, hogy melyik fél példányát töltik ki. Fontos, hogy minden rovat pontosan ki legyen töltve.
Ha Ön okozott kárt a baleset során, hazaérkezése után értesítse kötelező gépjárműfelelősség-biztosítóját! Ha Ön a károsult, fokozottan ügyeljen a károkozó adatainak pontos kitöltésére. Csak olyan dokumentumot írjon alá, amelyet pontosan megértett! Sokat segíthet a kár körülményeinek tisztázásánál, ha mobil telefonjával a helyszínen fotókat készít.

robogóra, segédmotorra, motorra is kell kgfb-t kötni?

Motorra és segédmotorra is kell felelősségbiztosítást kötni, mert csak akkor helyezhető közúti forgalomba.