ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Készüljünk fel a váratlan helyzetekre is.

Váratlan eseményekre való felkészülés,
hogy a család biztonságban legyen mindig, mindenhol.

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosítását szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Kármentességi bónusz

10 éves időtartam esetén 2 év díja visszajár
15 éves időtartam esetén 3 év díja visszajár
20 éves időtartam esetén 4 év díja visszajár

Ön felkészült már a váratlanra is?

Használja kalkulátorunkat.

Balesetbiztosítás

A balesetbiztosítás egy olyan biztosítás, mely segítségével a nem várt balesettel összefüggésbe hozható események során fizet a biztosító a szerződésben foglaltak szerint.

Mire terjed ki a biztosítás?

 • Összeállíthatja, hogy pontosan milyen kockázatokra szeretne biztosítást kötni: csak azért fizet, amire valóban szüksége van.
 • Váratlan tragédia után is megőrizheti a család életszínvonalát, így biztonságban tudhatja szeretteit.
 • Keresőképtelenségi szolgáltatás választásával baleset vagy betegség esetén az adott időre járó táppénzt kiegészítheti
 • Térítés a következő esetekben:

  Baleseti halál esetén
  3-féle baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás esetén
  Csonttörés esetén
  Ficam, szalag- vagy izomszakadás esetén
  Baleseti kórházi napi térítés – dupla biztosítási összeg intenzív osztályra kerülés esetén
  Baleseti műtét esetén
  Égési sérülés esetén – dupla biztosítási összeg a feltételekben meghatározott esetekben
  Baleseti keresőképtelenség (táppénz) esetén
  Közlekedési baleseti halál esetén
  Közlekedési balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén
  Baleseti költségtérítés esetén

Balesetek megoszlása

 • Sport
 • Ház és ház körüli munka
 • Munkavégzés
 • Közlekedés

Hol érvényes a biztosítás?

A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – az azt követő nap 0 órakor kezdődik, amikor a szerződő a biztosítás első díját a biztosító részére megfizeti. A kockázatviselés a szerződés megszűnéséig tart.

Balesetek gyakoriság szerint

Több, mint negyedmillió baleset történik évente, melyek közül toronymagasan vezetnek a háztartási balesetek. A legtöbb sérülés a konyhában, barkácsolás vagy kertészkedés közben történik.

Milyen esetekre köthető balesetbiztosítás és hogyan szolgáltat?

Baleseti halálra vonatkozó biztosítás
Baleset miatti, a balesettől számított 1 éven belül bekövetkező halál esetén a biztosító kifizeti a haláleseti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett részére az aktuális biztosítási összeget.

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás
– lineáris térítéssel, a maradandó egészségkárosodás mértékével – melynek megállapítása a balesettől számított 4 évig kérhető!

– megegyező arányú biztosítási összeg kerül kifizetésre, vagy
– progresszív térítéssel, 25%-osnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodás esetén, az egészségkárosodás mértékével megegyező, 25% feletti egészségkárosodás esetén ennél magasabb mértékű szolgáltatás (pl. 100%-os egészségkárosodás esetén a biztosítási összeg 225%-a) kerül kifizetésre, illetve
– 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén egyösszegű térítéssel, a biztosító kifizeti az aktuális biztosítási összeget.
E három közül egy szerződésen belül csak az egyik választható!
A biztosító szolgáltatása segítséget nyújthat a biztosítottnak a rehabilitációs költségek finanszírozásában.

Csonttörésre vonatkozó biztosítás
Csonttörés esetén balesetenként, a törések számától és súlyosságától függetlenül kifizetjük az aktuális biztosítási összeget.

Lágyrészek sérülésére vonatkozó biztosítás
Ficam, szalagszakadás, izomszakadás esetén – az események számától függetlenül – balesetenként biztosítási összeg szolgáltatás.

Baleseti kórházi napi térítés biztosítás
Baleset miatti, a balesettől számított két éven belüli kórházi fekvőbeteg-ellátás esetén a biztosító napi térítést fizet a kórházi ápolás időtartamára. Intenzív osztályon való tartózkodás esetén dupla biztosítási összeg kerül kifizetésre.

Baleseti műtéti térítés biztosítás
Baleset miatt szükséges, a balesettől számított két éven belül elvégzett műtétek esetén a biztosító kifizeti biztosítási összeg, a feltételekben megadott műtéti besorolás alapján, meghatározott százalékát; több egyidejű műtét esetén csak a legmagasabb százalékos besorolású műtét alapján, balesetenként azonban nincs korlátozva a műtétek száma, így egy balesetből kifolyólag több alkalommal is történhet szolgáltatás.

Égési sérülésre vonatkozó biztosítás
Baleset következtében elszenvedett égési sérülés esetén az égési sérülés fokától és kiterjedtségétől függően a biztosító kifizeti a biztosítási összeg feltételekben megadott százalékát. A fejet érintő súlyos égés esetén a kifizetendő biztosítási összeget megkétszerezzük.

Baleseti keresőképtelenségi napi térítés
Balesetből eredő, a balesettől számított két éven belüli keresőképtelenség esetén a biztosító az önrész letelte után napi térítést fizet a biztosított számára. Egy balesettel összefüggésben legfeljebb 150 napra teljesít szolgáltatást a biztosító.

Közlekedési baleseti halálra vonatkozó biztosítás
Közlekedési baleset miatti, a balesettől számított egy éven belül bekövetkező halál esetén a biztosító kifizeti a haláleseti szolgáltatásra jogosult kedvezményezett részére az aktuális biztosítási összeget.

Közlekedési balesetből eredő maradandó
egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás A biztosító az egészségkárosodás mértékével – melynek megállapítása a balesettől számított 4 évig kérhető! – megegyező arányú biztosítási összeget fizeti ki a biztosított számára.

Baleseti költségtérítés
Baleset következtében, a balesettől számított két éven belül felmerült, Magyarországon kiállított számlával igazolt mentési, szállítási és fogászati költségeket, valamint a gyógyászati segédeszközök beszerzésének költségeit téríti meg a biztosító a biztosítási összeg erejéig.

Tanulói balesetbiztosítás

Önökben is bizonyára felmerült a kérdés, miként tudnák gyermekeik biztonságát megteremteni, felkészülni a váratlan eseményekre és a velük járó kiadásokra.
A baleseteket kivédeni sajnos mi sem tudjuk, de egy biztosítás segítséget nyújthat a gyógyulás esetenkénti magas költségeinek viselésében.
Az államilag finanszírozott gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás kiegészítéseként a Szimba tanuló balesetbiztosítás széles körű védelmet nyújt gyermeke számára.
A tanulóbiztosítás a világ bármelyik pontján, a nap 24 órájában érvényes, otthon, az iskolában, sőt még kirándulás közben és nyaraláskor is.

water-fight-442257_1280

Előnyei?

 • Alapszintű biztosítási védelem már napi 2 forinttól
 • A nap 24 órájában, érvényes: otthon, az iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.
 • 6 csomag közül Ön választhatja ki, hogy gyermekének mire van szüksége.

Az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

Szerződő

Az oktatási intézmény vagy nevelő-gondozó intézmény, vagy az oktatási intézmény fenntartójának minősülő szervezet, vagy az a társadalmi szervezet, amely a létesítő okiratában rögzített tevékenysége vagy szervezete alapján az oktatási intézményhez kapcsolódik.

Biztosított

Az a természetes személy, aki az ajánlattétel időpontjában a 25. életévét nem töltötte be és akit a díjfizetéssel egyidejűleg a szerződő (ajánlattevő) a biztosítotti névjegyzékbe/pótlistára felvett, és a szerződővel (ajánlattevővel) vagy a szerződővel (ajánlattevővel) kapcsolatban álló oktatási intézménnyel – nappali tagozaton – tanulói/hallgatói jogviszonyban áll, vagy óvodába/bölcsődébe, családi napközibe nevelésbe/gondozásba felvett gyermek.

Kedvezményezett

A biztosított életében esedékes szolgáltatások esetén a biztosított, a biztosított halála esetén a biztosított örököse(i).

Esetek leírása

Csonttörés (csontrepedés, maradandó fog törése)

A biztosító a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett csonttörés, csontrepedés vagy maradandó fog törése esetén – balesetenként a bekövetkezett törések számától függetlenül – egyszeri kifizetésként a csonttörésre megállapított biztosítási összeg szolgáltatást nyújt.
Maradandó fogtörésnek minősül, ha az egyébként ép, egészséges, ép zománcú fog baleset következtében fogröntgennel igazoltan teljes felületén kettétörik, és a fogtörés a fogíny feletti fogrésznek legalább felét érinti. Nem minősül biztosítási eseménynek a maradandó fog valamely élének vagy kisebb részének törése, továbbá az a fogtörés, mely nem baleset miatt következett be.

Speciális balesetek

A biztosító a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett állatharapás, áramütés vagy kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás vagy kullancscsípés következtében kialakuló Lyme-kór bekövetkezése esetén egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított esetében legfeljebb egy (1) alkalommal nyújt a biztosítási összeg erejéig szolgáltatást:

 • szúrt, vágott sérülésnek minősül az a sérülés, melynek következtében a biztosított orvos által igazolt, orvosi ellátást igénylő szúrt, vágott sérülést szenved, és ez ín-, vagy idegsérüléssel, vagy ízület megnyitásával jár, továbbá insérülés esetén az ín sebészi úton történő egyesítése történik (pl. ínvarrattal), idegsérülés esetén annak ellátása idegvarattal történik meg,
 • állatharapásnak minősül az a gerinces állat által okozott harapás, amely következtében a bőr folytonossága megszakad, és mely miatt a bőr alapvető sebtisztításán túlmenően varrat, drainezés, vagy a roncsolt terület kimetszése is szükséges,
 • áramütésnek minősül az az áramütés, amely következtében haladéktalanul kórházi fekvőbeteg-ellátására kerül sor, és a kórházban tartózkodás időtartama meghaladja a 24 órát,
 • kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és az legkorábban 15 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik,
 • kullancscsípés következtében kialakuló Lyme-kór, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és a betegségre jellemző bőrelváltozás legkorábban 2 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik. A jellegzetes bőrtünet nélkül kialakult esetekben a lappangási idő legkésőbbi dátumára vonatkozó korlátozás nincs, de a szerológiai vizsgálat elrendelésének dátuma nem lehet későbbi, mint a kockázatviselési időszak utolsó napja.

Fertőző betegségek

A biztosító a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett rotavírus fertőzés vagy szalmonella fertőzés vagy fertőzés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás bekövetkezése esetén egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított esetében legfeljebb egy (1) alkalommal nyújt a biztosítási összeg erejéig szolgáltatást:

 • rotavírus fertőzés, ha a fertőzést szerológiai módszerrel kimutatták, és ha az több mint 24 órás kórházi fekvőbeteg-ellátást igényel,
 • szalmonella fertőzés, ha a fertőzést szerológiai módszerrel kimutatták, és ha az több mint 24 órás kórházi fekvőbeteg-ellátást igényel
 • fertőzés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és az legkorábban 15 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik.
  Nem tekintendő biztosítási eseménynek a kullancscsípés által okozott agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás.

Speciális műtétek

Biztosítási esemény a kockázatviselés tartama alatt elvégzett garatmandula-műtét, vakbélműtét, lágyéksérv műtét.
A fentiekben felsorolt műtétek bármelyikének bekövetkezése esetén a biztosító egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított esetében legfeljebb egy (1) alkalommal nyújt a biztosítási összeg erejéig szolgáltatást.

Baleseti kórházi/kórházi napi térítés

A biztosító a biztosított betegsége esetén a kockázatviselés tartama alatt, előzmény nélküli, váratlan betegség, vagy a biztosított balesete esetén a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges kórházi fekvőbeteg gyógykezelésre nyújt szolgáltatást, amennyiben az orvosilag indokolt.
A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a kórházi ápolás minden napjára a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget téríti. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a biztosítottnál a kórházi fekvőbeteg gyógykezelés indokoltságát és az egészségi állapotot a biztosító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.
Amennyiben a biztosított kórházi fekvőbeteg-ellátása az adott kórház intenzív ellátást biztosító osztályán történik, az intenzív osztályon történő ellátás napjaira a biztosító a biztosítási összeg 200%-át téríti meg. Jelen feltétel vonatkozásában intenzív osztálynak kizárólag az az osztály tekinthető, amely neve, működése, és működési engedélye alapján ilyen ellátásra jogosult.

Égési sérülés

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatása a biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságától függő mértéke, a biztosítási feltételekben megtalálható táblázat figyelembe vételével.

Baleset következtében szükségessé váló műtét

A biztosító a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges műtétekre nyújt szolgáltatást. A biztosító szolgáltatása a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az elvégzett műtét súlyosságától függően a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegnek a 15%-a, 25%-a, 50%-a vagy 100%-a a biztosítási feltételekben megtalálható kivonatos műteti lista figyelembevételével. Bizonyos sebészeti beavatkozásokra a biztosítási feltételekben
meghatározottak szerint a biztosító nem nyújt szolgáltatást! Amennyiben valamely elvégzett műtét a műtéti listában nem található meg, úgy annak csoportba sorolását a biztosító orvosa állapítja meg.

Baleseti költségtérítés

A biztosító a biztosítási összeg erejéig megtéríti a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset miatt Magyarországon felmerülő, számlával igazolt alábbi költségeket:

 • a biztosított baleset miatti orvosilag indokolt kórházi ápolása esetén, a biztosított kórházi ápolásának időtartama alatt, a biztosítottal egyidejűleg ugyanabban a kórházban a biztosított egy fő nagykorú közeli hozzátartozója bent tartózkodásának szállásköltségét,
 • mentési költséget, ha a biztosított balesetet szenvedett és ennek következtében sérülten mentésre szorul.
 • szállítási költséget, ha a balesetet szenvedett biztosítottat a baleset helyszínéről a kezelésre alkalmas legközelebbi kórházba, illetve orvoshoz, valamint az első orvosi ellátás helyszínéről orvosi javaslatra hazaszállítják. Szállítási költségként – halál esetét kivéve – az adott útra vonatkozóan a személygépkocsi benzinköltsége vagy a betegszállítás számlával igazolt költsége fogadható el,
 • a gyógyászati segédeszközök beszerzésének, vagy más, a kezeléshez szükséges eszközök (például kötszer, gyógyszer), orvosszakmailag indokolt mennyiségben való beszerzésének a költsége, valamint a baleset során megsérült fog, műfog, korona, híd baleset miatt szükséges javításnak költségét, amennyiben a sérülés igazoltan a baleset következménye és a beavatkozás a rágásfunkció helyreállítását szolgálja, feltéve, hogy a baleset legalább két egymás mellett levő, azonos oldali fog együttes, fogászati röntgennel igazolt sérülése miatt következik be.

Nem minősül baleseti költségnek a fogtömés, az esztétikai célt szolgáló fogászati ellátás. Fogszabályozás semmilyen okból nem minősül baleseti költségnek, még a rágásfunkció helyreállítása céljából sem.
Szemüveg (kontaktlencse) beszerzésének költségeit csak akkor téríti a biztosító, ha az – szemész szakorvosi vélemény és a baleset körülményeit leíró dokumentáció alapján – a baleset következtében vált szükségessé. Meglévő szemüveg (kontaktlencse) sérülése miatti cseréjét a biztosító nem téríti.

Baleseti/közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás

Ha a biztosított a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset következtében orvosi szempontból egyértelműen megállapítható maradandó egészségkárosodást szenved, a biztosító a baleseti/közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkarosodásra előirányzott biztosítási összegből az egészségkárosodás fokának megfelelő összegű szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás mértékét (az egészségkárosodás fokát) a biztosító orvosa a feltételben található táblázat figyelembevételével állapítja meg. (Például: az egyik hüvelykujj teljes elvesztése: 20%.)
Közlekedési baleset esetén a fenti összegen felül a biztosító a közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra előirányzott biztosítási összegből is az egészségkárosodás fokának megfelelő összegű szolgáltatást nyújt.

Baleseti halál

Ha a halál a balesettől számított egy éven belül, a balesetből eredően következik be, a biztosító a baleseti halál esetére megállapított összeget kifizeti.

Biztosítási feltételek:

Gyakran Ismételt Kérdések

Ki a szerződő?

A szerződő az a fél, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő lehet fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő személy, vagy szervezet. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Ki a biztosított?

A biztosított az a természetes személy, akit a biztosítási szerződésben biztosítottként neveztek meg, és akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön.
A biztosítási szerződés létrejöhet egy vagy több biztosítottra vonatkozóan, az egy biztosítottra kötött szerződésbe azonban utóbb nem léptethető be további biztosított.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződést – több biztosítottra kötött szerződés esetén az adott biztosítottra vonatkozó részét is – a szerződő írásban, harmincnapos felmondási idő mellett, a biztosítási időszak utolsó napjára mondhatja fel.
Az életbiztosítási kockázatot (is) tartalmazó szerződést (kivéve a hitelfedezeti életbiztosítást) a fogyasztónak minősülő szerződő jogosult a szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül felmondani.
A szerződő az alapdíjtétel korrekciója esetén, biztosító által közölt módosítás hatálybalépését megelőző 5. napig a biztosítóhoz írásban eljuttatott nyilatkozatával jogosult a biztosítási szerződést az évforduló utolsó napjára felmondani.
Az élet- és/vagy egészségbiztosítási kockázatot is tartalmazó szerződés balesetbiztosítási kockázatokra vonatkozó részének egyoldalú biztosítói megszüntetése esetén, a szerződő jogosult a teljes biztosítási szerződést felmondási idő megtartása nélkül, a biztosítási időszak utolsó napjára felmondani.
A biztosítás megszűnhet továbbá
• a biztosítási szerződésben meghatározott tartam végén;
• a biztosított halála esetén;
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• a szerződés biztosító által történő rendes felmondása esetén (kivéve az élet- és/vagy egészségbiztosítási kockázatot is tartalmazó szerződést);
• a ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén;
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással;
• a biztosítottnak – amennyiben nem ő a szerződő fél – a biztosítási szerződés – több biztosított esetén a rá vonatkozó részének – létrejöttéhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával;
• több biztosítottra kötött szerződés esetén az összes biztosítottnak a szerződés megkötéséhez adott  hozzájárulásának írásbeli visszavonásával;
• a különös biztosítási feltételekben meghatározott további esetekben (pl. haláleseti szolgáltatás teljesítésével, a biztosítási összeg
kifizetésével előrehozott kifizetési szolgáltatással).

Mit jelent a várakozási idő?

A már megkötött szerződés ez idő alatt csak a balesetekre vonatkozik.

Mikor nem jár kórházi napi térítés?

Azon napok esetében, amikor a biztosított az éjszakát nem töltötte a kórházban.

Mi a teendő, ha folyamatosan keresőképtelen állományban vagyok?

Ebben az esetben kérjük, 15 naponta küldje el nekünk a táppénzes lap fénymásolatát.

Mit tegyek, ha a táppénzes papírt, már leadtam a munkáltatónak?

Kérjen igazolást a táppénz tartamáról a munkahelyétől.

Mennyi a lejárati korhatár?

A biztosított lejárati életkora kiemelkedően magas: 80 év.

Mi minősül balesetnek?

 baleset az a hirtelen fellépő, egyszeri, külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amely a biztosítottat akaratától függetlenül a kockázatviselés tartama alatt éri, és amellyel összefüggésben a biztosított egészségkárosodást szenved, illetve amely a biztosított halálát okozza.
Balesetnek minősül továbbá:
a) a kullancscsípés következtében kialakuló agyburok és/vagy agyvelőgyulladás, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és az legkorábban 15 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik. A betegség kezdetének az a nap tekintendő, amikor az agyburok és/vagy agyvelőgyulladásként diagnosztizált betegség miatt először fordultak orvoshoz,
b) a veszettség, ha a betegséget megállapították, és az legkorábban 60 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 60 nappal annak befejeződése után jelentkezik. A betegség kezdetének az a nap tekintendő, amikor a veszettségként diagnosztizált betegség miatt először fordultak orvoshoz,
c) a tetanuszfertőzés, ha a betegséget megállapították, és az legkorábban 20 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 20 nappal annak befejeződése után jelentkezik. A betegség kezdetének az a nap tekintendő, amikor a tetanuszfertőzésként diagnosztizált betegség miatt először fordultak orvoshoz.

Mi minősül közlekedési balesetnek?

közlekedési balesetnek minősül a biztosítottat ért baleset abban az esetben, ha a biztosított gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként szenved balesetet.