ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Sportrendezvények, fesztiválok, falunapok, céges események, felnőtt vagy gyermektáborok résztvevőire vonatkozó balesetbiztosítás

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Minden rendezvény kockázatos, Ön ne kockáztasson.

pexels-photo-2342400

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Mire terjed ki a biztosítás?

 • A biztosítás a szerződő választása szerint kiterjedhet az alábbi kockázatokra:
 • Baleseti halál
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás/lineáris
 • Baleseti eredetű, 30%-ot elérő maradandóegészségkárosodás
 • Csonttörés
 • Rendezvények speciális balesetei
 • 28 napon túl gyógyuló sérülés
 • Baleseti költségtérítés
  – Elveszett napok záradék
  – Társ a bajban záradék
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Baleseti műtéti térítés
 • Égési sérülés
 • Poggyász, ruházat sérülése

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan csoportos összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott rendezvényen jogszerűen résztvevő természetes személyek vonatkozásában a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése a szerződésben meghatározott rendezvény helyszínére, és tartamára (hivatalos nyitvatartási idejére) vonatkozik.
A felek az ajánlaton a fentiektől eltérően akként is megállapodhatnak, hogy a biztosító kockázatviselése az edző- és/vagy sporttábor, a szabadidős tábor, illetve az üzleti rendezvények esetében a szerződő által a rendezvénnyel kapcsolatban a biztosítottak részére szervezett csoportos utaztatás tartamára is kiterjed. A biztosító kockázatviselése csoportos utazás során a jármű vezetőjére nem terjed ki.

Rendezvény helyszínei lehetnek:
a) sportrendezvény helyszíne: a versenyzők, illetve a nézők részére kijelölt terület, létesítmény,
b) koncert, kulturális rendezvény helyszíne: a fellépők, illetve a közönség részére kijelölt létesítmény, vagy szabadtéri terület,
c) fesztivál, falunap helyszíne: a rendezvény helyszínéül megnevezett földrajzi terület, létesítmény,
d) szabadidős tábor helyszíne: a rendezvény helyszínéül megnevezett helység vagy létesítmény, illetve a meghirdetett program szerinti egyéb helyszínek vagy létesítmények,
e) edző- és sporttábor helyszíne: a rendezvény helyszínéül megnevezett helység vagy létesítmény, illetve a program
szerinti egyéb helyszínek vagy létesítmények,
f) üzleti rendezvény helyszíne: a rendezvény helyszínéül megnevezett helység vagy létesítmény, illetve a meghirdetett program szerinti egyéb helyszínek vagy létesítmények.

Lehetnek egy napos, vagy több napos rendezvények is

pexels-photo-3755440

MIÉRT JÓ, HA SZERVEZŐKÉNT A PAJZS RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁST VÁLASZTJA?

 • Baleset esetén a biztosítás segít a felmerülő nehézségek megoldásában, pl. fedezi a gyógyulási költségeket, a megsérült ruhák, csomagok és okmányok pótlását, a fel nem használt belépőjegy árát, a hozzátartozók kórházi látogatási költségeit
 • A biztosítás díja költségként leírható
 • A biztosítási szolgáltatások a rendezvény jellegéhez igazíthatóak, tetszőlegesen összeállíthatóak
 • Nincs korhatár: a rendezvény összes résztvevője biztosítható korhatártól függetlenül
 • Minimális adminisztráció
 • Nem kell névsor
 • A résztvevők mellett a szervezésben közreműködő munkatársak is biztosíthatók.

MILYEN ESETEKBEN SZÁMÍTHAT RÁNK?

 • Balesetek esetében meghatározott biztosítási összeg kifizetése: pl. csonttörés, 28 napon túl gyógyuló sérülés, rokkantság, műtétet igénylő balesetek, baleset miatt bekövetkező halál esetén
 • Meghatározott összeg kifizetése már kisebb balesetek (pl. ficam, állatharapás, áramütés) esetén is
 • Meghatározott összeg kifizetése allergiás rovarcsípés, kullancs okozta agyvelőgyulladás esetén is
 • Kórházi fekvőbeteg ellátás esetén szerződésben meghatározott összeg naponta

MILYEN KÖLTSÉGEKET FEDEZÜNK?

 • Megtérítjük közeli hozzátartozó kórházi látogatása során az utazással és szállással kapcsolatos költségeit
 • Megtérítjük a belépőjegy árának fennmaradó időszakra eső részét, amennyiben annak felhasználása a rendezvény tartama alatt bekövetkezett baleset miatt hiúsul meg
 • Gyógyászati segédeszközök térítése
 • Megsérült ruhák, csomagok, valamint a baleset során megsérült okmányok pótlása

MI A TEENDŐ BALESET ESETÉN?

Ha szervezőként Ön kötötte a szerződést:

 • A baleset helyszínén vegyen fel baleseti jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a baleset helyét, a baleset pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy személyi adatait, a baleset részletes körülményeit, kimenetelét, valamint a tanúk adatait és elérhetőségét.
 • Tájékoztassa a balesetet szenvedett személyt vagy hozzátartozóit a szerződésre vonatkozó feltételekről, a kötvényszámról, illetve a szerződésben szereplő kockázatokról és biztosítási összegekről.

Ha Ön a rendezvény résztvevője:

 • Azonnal keresse fel a rendezvény szervezőjét, kérje el a kötvényszámot (mely feltétlen szükséges a bejelentéshez), és tájékozódjon az Önt megillető szolgáltatásokról.
 • Vetessen fel baleseti jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a baleset helyét, a baleset pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy személyi adatait, a baleset részletes körülményeit, kimenetelét, valamint a tanúk adatait és elérhetőségét.
 • Őrizze meg a jegyet, bérletet, illetve egyéb részvételi jogot igazoló dokumentumot, amellyel a rendezvényre érkezett (ha volt ilyen).
 • Az ellátást követően őrizze meg a balesettel kapcsolatos orvosi, egészségügyi dokumentumokat (pl. csonttörést igazoló lelet, kórházi zárójelentés), mert ezekre szüksége lesz a biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez.
 • A gördülékeny ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a bejelentését telefonos ügyfélszolgálatunkon mielőbb tegye meg.

MILYEN BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁL A KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS?

Balesetbiztosítási szolgáltatások

 • Baleseti halál
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
 • Csonttörés
 • Rendezvények speciális balesetei
 • Baleseti költségtérítés
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Baleseti műtéti térítés
 • Égési sérülés
 • Poggyász és ruházat sérülésére vonatkozó biztosítás
 • 28 napon túl gyógyuló sérülés

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

az a fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet, amely a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti
és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosítottak

az a természetes személy, aki a rendezvényen jogszerűen vesz részt, és akinek az életével, egészségi állapotával
kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése a szerződésben meghatározott rendezvény helyszínére, és tartamára (hivatalos nyitvatartási idejére) vonatkozik.
A felek az ajánlaton a fentiektől eltérően akként is megállapodhatnak, hogy a biztosító kockázatviselése az edző- és/vagy sporttábor, a szabadidős tábor, illetve az üzleti rendezvények esetében a szerződő által a rendezvénnyel kapcsolatban a biztosítottak részére szervezett csoportos utaztatás tartamára is kiterjed. A biztosító kockázatviselése csoportos utazás során a jármű vezetőjére nem terjed ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése az ajánlaton a rendezvény kezdeteként megjelölt időpontban kezdődik meg és a rendezvény befejező időpontjában ér véget, feltéve, hogy a biztosítás díját a rendezvény teljes tartamára vonatkozóan az ajánlatéttel időpontjában megfizették.
Abban az esetben, ha a szerződő által megfizetett díj nem nyújt fedezetet a rendezvény teljes nyitvatartási idejére, akkor a biztosító kockázatviselése az utolsó díjjal fedezett naptári nap 24. órájakor véget ér.
Ha a rendezvény időszakosan működik, a biztosító kockázatviselése csak ezen időtartamokra vonatkozik, azaz a biztosító kockázatviselése
csak a rendezvény szerződésben megjelölt napjain, azon belül pedig a rendezvény nyitvatartási ideje alatt áll fenn.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

Figyelemmel arra, hogy a biztosítási szerződés a rendezvény idejére, de legfeljebb 92 nap határozott időre jön létre, a szerződő azt nem jogosult rendes (évfordulós) felmondással megszüntetni.
A biztosítás megszűnhet:
• a szerződésben meghatározott lejárati időpontban;
• ha a szerződő jogutód nélkül megszűnik;
• ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén;
• a biztosítási szerződést érintő, a biztosítási kockázatot jelentősen növelő lényeges körülmények megváltozása esetén a biztosító által közölt felmondással.

A biztosítási szerződés tartama

A biztosítási szerződés határozott tartamra jön létre. A biztosítási szerződés tartama a szerződésben rögzített rendezvény kezdeteként megjelölt időponttól a szerződésben rögzített rendezvény befejező időpontjáig tart. A biztosítási szerződésben legfeljebb 92, az ajánlaton megjelölt naptári napra lehet biztosítást kötni.