ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

JÁRMŰBEN UTAZÓK BALESETBIZTOSÍTÁSA

Közúti, kötöttpályás vagy vízi közlekedésben résztvevő járművek utasainak biztosítási védelme baleset esetén.

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Most díjmentes Műholdas riasztás e-mailben, sms-ben! + számtalan díjkedvezményben részesülhet.

A járműben utazók balesetbiztosítást kifejezetten ajánljuk azon vállalkozások számára, amelyek személyszállítással vagy áruszállítással foglalkoznak!

pexels-photo-2203416

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

MIÉRT?

Mert nem múlik el úgy nap, hogy ne hallanánk a hírekben valamilyen közlekedési balesetről. A törvényi szigorításokkal összefüggésben a balesetek száma folyamatosan csökken, de ennek ellenére nagyon sok baleset történik.

Néhány statisztikai adat:

 • havonta 4-6 súlyos buszbaleset történik Magyarországon
 • minimum ketten halnak meg naponta közlekedési balesetben
 • 17 személy sérül meg súlyosan naponta közlekedési balesetben
 • a nap minden órájában súlyosan megsérül vagy meghal valaki útjainkon

A járműben utazók balesetbiztosítása közúti, kötöttpályás vagy vízi közlekedésben résztvevő járművek utasainak kínál biztosítási védelmet baleset esetére. A biztosítási konstrukció legfőbb jellemzője, hogy járműhöz kötött, és a járműben éppen utazó személyek a biztosítottak, vagyis bárki lehet!

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan csoportos összegbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott jármű(vek)ben utazó természetes személyek vonatozásában a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítás a szerződő választása szerint kiterjedhet az alábbi kockázatokra:
Baleseti halál; Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás/lineáris; Csonttörés; 28 napon túl gyógyuló sérülés; Baleseti költségtérítés; Baleseti kórházi napi térítés; Baleseti műtéti térítés; Égési sérülés; Poggyász, ruházat sérülése;
Az egyes kockázatokra vonatkozó biztosítási összegeket és szolgáltatásokat a biztosítási ajánlat megtételekor a szerződő választja ki.

Hol érvényes a biztosításom?

A fedezetbe vont gépjármű vonatkozásában a biztosítási szerződés területi hatálya az egész világra kiterjed.

A szerződés az alábbi járművekre köthető:

személygépjármű,
autóbusz,
vontató,
nyerges vontató,
tehergépjármű,
lassú jármű,
hajó,
kisvasút.

pexels-photo-979714

MIÉRT JÓ, HA ÖN A PAJZS JÁRMŰBEN UTAZÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁT VÁLASZTJA?

 • Ön ezzel is többletszolgáltatást nyújt, továbbá felkészülhet a váratlan helyzetekre
 • baleset esetén azonnali pozitív választ tud adni utasainak, illetve hozzátartozóiknak
 • a biztosítási védelem azonnal életbe lép, nincs várakozási idő
 • magas biztosítási összegek választhatóak kockázat elbírálás nélkül
 • kedvező díjak
 • testre szabható szolgáltatások
 • szabadon választható balesetbiztosítási védelem
 • a biztosítási védelem az egész világra kiterjed
 • nincs életkorhatár korlát

MILYEN BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁL A KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS?

Balesetbiztosítási szolgáltatások

 • Baleseti halál
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
 • Csonttörés
 • Baleseti költségtérítés
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Baleseti műtéti térítés
 • Égési sérülés
 • Poggyász és ruházat sérülésére vonatkozó biztosítás
 • 28 napon túl gyógyuló sérülés

A JÁRMŰBEN UTAZÓK BALESETBIZTOSÍTÁSÁNAK ADÓVONZATA:

A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan kötött biztosítás díja a társasági adó alapjában elismert költségnek minősül.

MI A TEENDŐ BALESET ESETÉN?

Ha Ön kötötte a szerződést kérjük, hogy….

 • a baleset helyszínén vegyen fel baleseti jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a baleset helyét, a baleset pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy személyi adatait, a baleset részletes körülményeit, kimenetelét, a tanúk adatait és elérhetőségét, továbbá
 • tájékoztassa a balesetet szenvedett személyt vagy hozzátartozóit a szerződésre vonatkozó feltételekről, illetve a szerződésben szereplő kockázatokról és biztosítási összegekről.

Ha Ön a szerződés biztosítottja kérjük, hogy…

 • a baleset helyszínén mindenképpen vegyenek fel baleseti jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a baleset helyét, a baleset pontos időpontját, a balesetet szenvedett személy személyi adatait, a baleset részletes körülményeit, kimenetelét, a tanúk adatait és elérhetőségét, továbbá
 • őrizze meg a az utazásra jogosító jegyet vagy bérletet, mert ezzel tudja igazolni, hogy jogosan tartózkodott a járművön,
 • az ellátást követően a balesettel kapcsolatos orvosi, egészségügyi dokumentumokra, (pl. csonttörést igazoló lelet, kórházi zárójelenés) is szüksége lesz a szolgáltatási igény érvényesítéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

az a fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet, amely a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti
és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosítottak

azok a szerződésben megnevezett járműben utazó természetes személyek (beleértve a járművezetőt is), akiknek
az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön.

Hol érvényes a biztosításom?

A fedezetbe vont gépjármű vonatkozásában a biztosítási szerződés területi hatálya az egész világra kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése az ajánlattétel során megjelölt járművekben utazó személyek vonatkozásban az ajánlaton megjelölt időpontban kezdődik, feltéve, hogy a szerződő a biztosítás díját a biztosítónak megfizette. A kockázatviselés a biztosítási szerződés megszűnésének időpontjáig tart, azzal a kitétellel, hogy a biztosító kockázatviselése a biztosításba bevont járművekben utazókra (a gépjárművezetőre is) terjed ki, a járműbe történő be- és kiszállás, valamint az utazás tartama alatt.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• ha a szerződő jogutód nélkül megszűnik;
• ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos megszüntetése esetén;
• a biztosítási szerződést érintő, a biztosítási kockázatot jelentősen növelő lényeges körülmények megváltozása esetén a biztosító által közölt felmondással;
• a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt, évfordulóra történő felmondásával;
• a szerződés alapdíjtétel korrekciója esetén, amennyiben a szerződő a biztosító által közölt módosításokkal a biztosítási szerződését nem kívánja fenntartani, és a szerződést a biztosítási évfordulóra, az évfordulót megelőzően – a felmondási idő figyelembevétele nélkül – felmondja.