ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Flotta kötelező | casco biztosítás

Spóroljon kiadásain pár perc alatt. Segítünk.

Biztosítás felmondása

Meglévő kötelező biztosítását szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Ha most minket választ jól választ. Akár 30% kedvezményt is elérhetünk Önnek, plusz egyéb kedvezmények.

Flotta Kötelező | Casco biztosítás

Ha vállalkozásának legalább 5 db gépjárműve van, válassza Gépjármű flotta kötelező, és vagy Casco biztosításunkat.

436026-PEA2R6-773

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Ha vállalkozásának legalább 5 db gépjárműve van, válassza Gépjármű flotta kötelező felelősségbiztosításunkat!
Tegye teljessé új felelősségbiztosítását kiegészítő biztosításokkal, így baj esetén nemcsak a másnak okozott károkat téríti biztosítása, hanem Önnek is segítséget nyújt!

GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MELLÉ VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:

 • Autós segítségnyújtás
 • AutósTárs jogvédelmi biztosítás
 • Bennülők balesetbiztosítása
 • Kátyúkár biztosítás
 • Poggyászkár biztosítás
 • Természeti kár biztosítás

 

Egyedi díjajánlat, egyedi kedvezményekkel.

Ha vállalkozásának legalább 5 db gépjárműve van, válassza Gépjármű flotta casco biztosításunkat! A flotta casco lopás, törés, természeti- és üvegtörés károkra is biztonságot nyújt! A díjakat a cég főtevékenységének megfelelően kalkuláljuk, így az Ön vállalkozása, ha alacsonyabb kockázatú tevékenységet végez, alacsonyabb díjra is számíthat!

CASCO BIZTOSÍTÁS MELLÉ VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:

 • Autóssegély24 szolgáltatás
 • Autós segítségnyújtás
 • AutósTárs jogvédelmi biztosítás
 • Bennülők balesetbiztosítása
 • Kölcsöngépjármű szolgáltatás részkár, lopás és totálkár esetén
 • Smart Poggyász biztosítás
 • Avulásmentes térítés biztosítás
 • Szállításplusz biztosítás*

 

*Csak 3,5t össztömeget meghaladó tehergépkocsira, vontatókra, 9 főnél több személyt szállító buszokra, pótkocsikra, utánfutókra és lassújárművekre köthető kiegészítő biztosítás.
Egyedi díjajánlat, egyedi kedvezményekkel.

Gyakran Ismételt Kérdések

szerződő, biztosított

Szerződő lehet magánszemély és cég is, aki, vagy amely ajánlatot tesz a biztosításra és a létrejövő szerződés díjfizetését vállalja.

Biztosított lehet az a természetes személy, akinek a vagyontárgyak megóvásához érdeke fűződik.

a szerződés megkötése, fenntartása, megszűnése

Jogilag – legtöbbször – a biztosítási ajánlatot a szerződő teszi a biztosítónak, amelynek jogában áll az ajánlatot 15 napon belül elfogadni, vagy elutasítani. Amennyiben a biztosító az ajánlattal megegyező tartalmú kötvényt ad ki vagy az ajánlatot – annak hozzá történő beérkezését követő 15 napon belül – nem utasítja el, a szerződés létrejön.

A biztosítási szerződést folyamatos díjfizetéssel tarthatjuk életben, a díj meg nem fizetése esetén a biztosító törli a szerződést (a díj esedékességétől számított – biztosítótársaságoktól függően, jellemzően 60 nap a türelmi idő, de lehet 30, vagy akár 90 is).

Nem jelent mentséget a díj nem fizetésére, hogy “nem kaptam csekket vagy számlát a biztosítótól”, mert a biztosítónak jogszabályilag csak utólagos bizonylatadási kötelezettsége van, a már befizetett díjakra.

Megszűnhet a biztosítási szerződés a díj nem fizetésén kívül felmondással is. Felmondásra mindkét szerződő félnek joga van, a követelmény egyedül az, hogy a felmondást az évforduló előtt legalább 30 nappal a szerződésbeli partner tudomására kell hozni írásban.

Természetesen érdekmúlással (pl.: eladás) is megszűnhet a biztosítás, ekkor a biztosítási díj annak a hónapnak a végéig illeti meg a biztosítót, amikor az érdekmúlás bekövetkezett.

a bónusz-malusz fokozatról

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás rendszerének fontos része a bónusz-malusz rendszer. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki nem okoz kárt, évente egyre nagyobb bónuszosztályba kerül, így biztosításának díja egyre kisebb lehet, akár az eredeti felére is csökkenhet. Aki viszont kárt okoz, bónuszfokozata csökkenését (személyautók esetében két osztálynyit) lesz kénytelen elviselni – rövid időn belüli több károkozás esetén a legrosszabb maluszfokozatban az alapdíj kétszeresét, de akár többszörösét kell fizetnie.

az érvényességről tudnivalók

A Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényessége alapesetben a kötéstől számított egy év, de ha az évforduló előtt megfelelő időben nem mondjuk fel (biztosítóváltás miatt), akkor automatikusan újabb egy évre meghosszabbodik. Tehát ha nem szeretnénk biztosítót váltani (és a biztosító sem mondja fel a szerződésünket évfordulóra), akkor a szerződés valójában határozatlan időtartamú, mely az aktuális biztosítási díj megfizetésével folyamatosan érvényben marad.

hogy történik a kgfb befizetésének igazolása?

Csekkes fizetés esetén elég a csekket bemutatnunk, más esetben a befizetés igazolását. Minden esetben megküldjük ügyfeleink részére (akár kinyomtatva is) az igazolásról szóló dokumentumot.

mi történik akkor, ha a biztosítási kötvény megérkezése előtt történik a káresemény?

A biztosítási szerződésnek a kötvény csupán jele, a szerződés érvényes a biztosítási kötvény nélkül is. Ennek megfelelően, ha a biztosítótársaság az ajánlatot nem utasította el írásban – a hozzá történt beérkezést követő – 15 napon belül, úgy az Ön szerződése az első naptól kezdve érvényes – tehát a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkeztekor beáll.

mikor kapok csekket/ kötvényt/ átutaláshoz szükséges dokumentumot?

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül küldi meg a választott biztosító a csekket, illetve átutalás esetén a díjbekérőt (az utalás részleteiről) az Ön részére. Amennyiben mégsem érkezne meg, kérjük, jelezze ezt nekünk, mert a díjrészlet meg nem fizetése Önnek okozna gondokat még akkor is, ha pl. a biztosító vagy a posta hibázott.

mikor kapok az inkasszóhoz nyomtatványt?

Az ajánlat leadását követően e-mailben küldjük el Önnek. A kézzel aláírt dokumentumot szíveskedjen közvetlenül a bankja részére elküldeni eredetiben.

mikor kapok csekket/ kötvényt/ átutaláshoz szükséges dokumentumot?

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül küldi meg a választott biztosító a csekket, illetve átutalás esetén a díjbekérőt (az utalás részleteiről) az Ön részére. Amennyiben mégsem érkezne meg, kérjük, jelezze ezt nekünk, mert a díjrészlet meg nem fizetése Önnek okozna gondokat még akkor is, ha pl. a biztosító vagy a posta hibázott.

kötöttem biztosítást, de nem kaptam e-mailben visszajelzést, mi lehet a probléma?

Ebben az esetben feltehetően nem ment végig a teljes kötési folyamaton (sikeres kezdeményezést követően minden esetben e-mailben visszaigazoljuk a kötést). A másik lehetőség, hogy a kötési folyamatban helytelen e-mail címet adott meg, esetleg levelezőrendszere a spam-mappába helyezte az e-mailt (kérjük, ellenőrizze).

meddig kell az első esedékes díjat megfizetnem a biztosító részére?

A kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül (ez az ún. türelmi időszak) köteles a díjat rendezni.

Kaptam egy üres felmondólevelet önöktől e-mailben. korábban önök mondták fel a biztosításomat, most miért nekem kell intéznem?
Amennyiben az ajánlattétel vagy az aláírt alkuszi meghatalmazás visszaküldésének napján az évforduló 40 napnál távolabb van, akkor társaságunk intézi az Ön részére a felmondást. Abban az esetben, ha az évforduló az ajánlattétel vagy az alkuszi visszaküldésének napjához képest 30 és 40 nap közé esik, akkor küldünk Önnek egy felmondó nyilatkozatot e-mailben, és ekkor a felmondást Önnek kell intéznie.

mi a teendő gépjármű vásárlás és eladás esetén?

Autóvásárláskoraz adás-vételi szerződés és a gépjármű okiratainak birtokában azonnal meg kell kötni a kötelező felelősségbiztosítást. Erre lehetősége van online, telefonos, illetve személyesen.

Abban az esetben, ha a gépjármű eladásra került, a biztosítást fel kell mondani, melynek esetei az alábbiak.

 • A felmondásnak tartalmaznia kell a szerződő személyes adatait, a gépjármű rendszámát,legfontosabb adatait, és azt is le kell írnia, hogy a biztosítást azért szeretné felmondani, mert a gépjármű eladásra került.
 • A felmondáshoz csatolni kell az adás-vételi szerződés egy példányát.

üzemben tartó változása esetén mi a teendő?

Az Üzembentartói jog átruházásáról szóló szerződést írásban kell a biztosító részére eljuttatni.

utánfutóra kell kgfb-t kötni?

Igen, személygépkocsi-utánfutóra, lakókocsira és motorkerékpár-utánfutóra is kötelező felelősségbiztosítást kötni.

mi a teendő külföldön történt baleset esetén?

Javasoljuk, hogy minden esetben kérjen rendőri intézkedést, és töltse ki az európai baleseti bejelentőt. Ennek rovatai ugyanazokat az adatokat tartalmazzák ugyanabban a sorrendben az idegen nyelvű példányokon is, ezért mindegy, hogy melyik fél példányát töltik ki. Fontos, hogy minden rovat pontosan ki legyen töltve.
Ha Ön okozott kárt a baleset során, hazaérkezése után értesítse kötelező gépjárműfelelősség-biztosítóját! Ha Ön a károsult, fokozottan ügyeljen a károkozó adatainak pontos kitöltésére. Csak olyan dokumentumot írjon alá, amelyet pontosan megértett! Sokat segíthet a kár körülményeinek tisztázásánál, ha mobil telefonjával a helyszínen fotókat készít.

robogóra, segédmotorra, motorra is kell kgfb-t kötni?

Motorra és segédmotorra is kell felelősségbiztosítást kötni, mert csak akkor helyezhető közúti forgalomba.