ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

COMPANY CARE CÉGES EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Széles körű gondoskodás céges juttatásként Ön és munkatársai számára: szűrővizsgálatok + egészségügyi ellátás + összegbiztosítások

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Növelje dolgozói elkötelezettségét, óvja egészségét, hisz az egészséges munkaerő nélkülözhetetlen a célok eléréséhez.

doctor-is-going-examine-his-patient-using-his-stethoscope-sitting-people_1150-6561

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Alapfedezet (Start csomag)
Generali Medi24
Alap járóbeteg-ellátás
Alap laborvizsgálatok
Alap diagnosztikai vizsgálatok
30%-ot elérő baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
Csonttörés
Külföldi egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások
A biztosítási fedezet a választott csomagtól (Normál, Prémium, Exkluzív) függően kiterjedhet továbbá az alábbiakra:
• Éves preventív szűrővizsgálat
• Bővített járóbeteg-ellátás, laborvizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok
• Gyógytorna
• Influenza elleni védőoltás
• Betegszállítás (betegszállítóval)
• Házivizit
• Egynapos sebészet
• Kórházi fekvőbeteg-ellátás
• Nemzetközi második orvosi vélemény
• Onkológiai diagnosztika
• Kórházi egyösszegű térítés
• 40 elemű kiemelt kockázatú betegségek
• Külföldi egészségügyi biztosítás

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan csoportos, jellemzően kárbiztosítás – kiegészítve összegbiztosítási elemekkel -, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Kik lehetnek a biztosítottak?

az a természetes személy, aki a biztosítotti nyilatkozat megtétele időpontjában a 18. életévét betöltötte, de a 69. életévét még nem érte el, és akinek az egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön, és aki a biztosítási szerződés tartama alatt a szerződővel munkaviszonyban áll.

Hol érvényes a biztosításom?

Szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás (pl. egészségügyi ellátások szervezése és azok költségének térítése) tekintetében kizárólag Magyarország területén nyújt fedezetet a biztosító.
Összegbiztosítások, Nemzetközi második orvosi vélemény és Onkológiai diagnosztika vonatkozásában a biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.
Utasbiztosítás esetében a kockázatviselés Európára terjed ki.

„Az egészségi állapot romlásának mértékétől függően különböző szinteken tud korlátozódni az egyén munkaerőpiaci részvétele. Egy enyhébb tünetekkel járó betegség vagy baleset következtében az érintett egyén csak rövidebb időre esik ki a munkaerőpiacról, ezek mértéke nemzetgazdasági szinten a munkaidő 3–6 százalékára tehető. A súlyosabb tünetekkel járó megbetegedések a munkahely elvesztésével, vagy akár tartós inaktivitással is végződhetnek. Egyes becslések szerint a korábban alkalmazottak 10 százaléka döntően egészségügyi okokból veszítette el az előző munkáját. (Forrás: MNB: Növekedési jelentés 2018)

Érdekesség, hogy 2017-ben 339,5 milliárd Ft-ot költöttünk gyógyszerre, megelőzésre pedig csak 1,5 milliárd Ft-ot. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások pedig ~620 ezer Ft volt 2018-ban.

MIÉRT ELŐNYÖS ÖNNEK VÁLLALATVEZETŐKÉNT?

  • fenntartható munkahelyet teremt, ahol fontosak a munkatársak, így növeli a lojalitást és a megbecsülésérzést
  • piaci előnyhöz juthat az a munkáltató, aki gondoskodni tud dolgozói egészségéről
  • betegség esetén gyorsabb ellátás várható, azaz csökkenthetőek a munkáltatói többletköltségek, mint pl. a táppénz és munkaerőpótlás költség
  • a szűrővizsgálatoknak köszönhető korai betegség-felismerés miatt egészségesebb és aktívabb munkavállalókra számíthat
  • a négy különböző biztosítási csomag az egyes dolgozói csoportoknak differenciáltan is választható
  • biztosíthatja összes munkavállalóját, vagy egy külön meghatározott dolgozói kört is

Alap ellátás

Alap járóbeteg-ellátások: belgyógyászat, fül- orr- gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia,   bőrgyógyászat

Alap laborvizsgálatok: alapvető vérvizsgálatok, vizeletvizsgálat, székletvizsgálat, alapvető   fertőzésvizsgálatok, nőgyógyászati citológiai vizsgálat, férfiaknak: prosztatarák   kiszűrése (PSA)

Alap diagnosztikai vizsgálatok:  EKG-k, ultrahangok (UH), röntgenek, mammográfia, Doppler illetve arteriográfos   érvizsgálat, hallásvizsgálat, anyajegy-vizsgálat, allergiatesztek, centrális   csontsűrűség-vizsgálat, szem- és látásvizsgálat, látótérvizsgálat

Bővített ellátás – az Alap ellátáson túl

Járóbeteg-ellátás: allergológia, kardiológia, ortopédia, reumatológia, elektorterápia, tüdőgyógyászat,   neurológia, gasztroenterológia, onkológia, dietetika, ambuláns műtétek stb.

Laborvizsgálatok: immunológiai vizsgálatok, hormonvizsgálatok, daganatos betegségek kiszűrése, HIV-teszt és más szexuális úton terjedő betegségek kiszűrése, genetikai   vizsgálatok, mérgezések vizsgálata stb.

Diagnosztikai vizsgálatok: sejt- és szövetvizsgálatok, allergének kimutatása vérből, endoszkópos-tükrözéses vizsgálatok, MRI, CT, PET CT, az agy és izmok illetve idegek elektromos aktivitásának vizsgálata (EEG, EMG, ENG), érrendszeri vizsgálatok és angiográfia, enterográfia, radioizotópos vizsgálatok, ízületi tűszúrásos vizsgálatok, légzésfunkció vizsgálata stb.

Influenza elleni védőoltás, árának térítésével

Biztosítási időszakonként egy alkalommal igényelhető a biztosított által   kiváltott   és   előfinanszírozott oltóanyag beadása és árának utólagos   megtérítése.

Egynapos sebészet

Tervezhető és programozott sebészeti beavatkozás (pl. szürke hályog levétel, visszér műtét…)

A páciens a műtétet követő 24 órán belüli megfigyelés után a saját lábán kísérővel elhagyhatja az ellátó intézményt.

Szabadon választott járóbeteg-szakorvosi ellátás árának megtérítése

A biztosított által szabadon megválasztott és saját maga által megszervezett – az Alap járóbeteg-ellátási körbe tartozó – egy szakorvosi ellátás, illetve az annak során elvégzett kiegészítő vizsgálat (pl. cytologia)

Szolgáltatási csomagok

Hol vehető igénybe a szolgáltatás?

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

aki a biztosítási szerződést megköti, és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal.

Biztosítottak

az a természetes személy, aki a biztosítotti nyilatkozat megtétele időpontjában a 18. életévét betöltötte, de a 69. életévét még nem érte el, és akinek az egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön, és aki a biztosítási szerződés tartama alatt a szerződővel munkaviszonyban áll.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

Amennyiben a biztosító kockázatelbírálást nem végez, a kockázatviselése adott biztosított vonatkozásában a biztosítotti nyilatkozat biztosítóhoz történő beérkezését követő hónap első napjának 0. órájakor kezdődik, feltéve, hogy a szerződő az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási díjat a biztosító részére megfizette.
Amennyiben a biztosító kockázatelbírálást végez és annak eredményeképpen a kockázatot vállalja, adott biztosított vonatkozásában a biztosító kockázatviselése a kockázatelbírálás lezárását követő hónap első napjának 0. órájakor kezdődik feltéve, hogy a szerződő az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási díjat a biztosító részére megfizette.
Az egyes biztosítottak vonatkozásában a biztosító kockázatviselése megszűnik az alábbi esetekben:
a) a biztosított halála esetén a halál időpontjával,
b) a biztosító felmondásával,
c) a biztosított biztosítotti nyilatkozatának visszavonásával,
d) a szerződő egyoldalú írásbeli nyilatkozatával,
e) annak a biztosítási időszaknak a végén, amelyben a biztosított a 70. életévét betölti,
f) a biztosító kockázatviselése valamennyi biztosított vonatkozásában megszűnik a biztosítási szerződés bármely okból történő megszűnése eseten, a szerződés megszűnését követő nap 0. órájában.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződést a szerződő írásban, harmincnapos felmondási idő megtartásával, a biztosítási időszak utolsó napjára mondhatja fel.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• ha a szerződő jogutód nélkül megszűnik;
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással;
• amennyiben a biztosítottak létszáma bármely okból 10 fő alá csökken, az erről való biztosítói tudomásszerzéssel érintett hónap utolsó napjának 24. órájában kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg;
• a szolgáltatásszervezővel való együttműködés megszűnésének időpontjában, ha a biztosító a szolgáltatásszervezési szolgáltatását rajta kívülálló, előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt teljesíteni nem tudja,
• ha a biztosító a szerződést harminc nap felmondási idő megtartásával a biztosítási évfordulóra felmondja,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.