Tűz | Robbanás | Villámcsapás | Vihar | Felhőszakadás | Jégverés | Hónyomás

 

 

MI A TŰZ, ÉS MI NEM AZ?
Leggyakrabban a lánggal való égést értjük alatta, amely nem a rendeltetési helyén okoz károkat – tehát a gyertyaláng, kandallótűz, stb. nem tartozik ide, csak ha a tűz onnan máshová is átterjed. A legtöbb biztosító kizárja tűzkár ként azt, hogy valami nem ég lánggal, csak izzik, parázslik, és emiatt keletkezik kár (leggyakoribb eset az ottfelejtett vasaló).

Nem tartozik ide, ha valaminek eleve az a rendeltetése, hogy tűznek, hőnek, lánghatásnak legyen kitéve, és az elektromos tűz sem – kivéve, ha továbbterjed.

 

Robbanás
Robbanás biztosítási eseménynek valamely gázok, porok vagy gőzök terjeszkedési törekvésén alapuló, hirtelen lezajló erő-megnyilvánulási folyamata által okozott roncsolási kár minősül. Valamely tartály (kazán, csővezeték stb.) robbanásáról csak akkor beszélhetünk,
ha annak falában olyan méretű folytonossági hiány keletkezik, hogy
a tartályon belüli és kívüli nyomáskülönbség hirtelen kiegyenlítődésére kerül sor

 

Villámcsapás
Villámcsapás biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított vagyontárgyba közvetlenül becsapódó villám vagy gömbvillám pusztító ereje vagy hőhatása kárt okoz a biztosított vagyontárgyban.

 

Vihar
Vihar biztosítási eseménynek minősül, ha a 15 m/s (54 km/h) küszöbértéket elérő, vagy azt meghaladó sebességű, időjárás miatti légmozgások (vihar), vagy e légmozgások által elsodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban kárt okoznak a kockázatviselés helyén.
Vihar biztosítási eseménynek minősül továbbá az is, ha a vihar által megbontott nyílászárókon, tetőhéjazaton keresztül a viharral egy időben történő beázás okoz kárt.

 

Felhőszakadás
Felhőszakadás biztosítási eseménynek minősül, ha a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ide értve az elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is – a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
Felhőszakadásnak minősül, ha a kockázatviselési helyen lehullott csapadék 20 perc alatt mért mennyiségéből számított átlagos intenzitás mértéke a 0,5 mm/perc értéket elérte, illetve meghaladta, vagy 24 óra alatt a 30 mm-t elérte, illetve meghaladta.

 

Jégverés
Biztosítási eseménynek minősül a jégszemek formájában lehulló
csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott törés, roncsolás, sérülés, valamint a jégverés által megbontott tetőn keresztül történő, a jégveréssel egyidejű beázás.

 

Hónyomás
Hónyomás biztosítási eseménynek minősül, ha a nagy mennyiségben felgyülemlő hó és jég statikus nyomása, illetve az olvadáskor lecsúszó hótömeg a biztosított épületben, építményben kárt okoz.
Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületekben a hónyomás által megrongált tetőn keresztül, a biztosítási eseménnyel egyidejűleg beömlő csapadék a biztosított vagyontárgyakban okoz.

Kártípusok